husqvarna

Do Nové zelené úsporám vloží MŽP 55 miliard korun z Modernizačního fondu

Praha (ČTK) - Do programu energetických úspor domácností Nová zelená úsporám vloží ministerstvo životního prostředí 55 miliard korun z evropského Modernizačního fondu, 19 miliard korun z Národního plánu obnovy je vyčerpáno. I když ceny energií po enormním nárůstu v minulém roce začaly klesat, chce úřad pod vedením Petra Hladíka (KDU-ČSL) zachovat dynamiku modernizace domů, plánuje proto zjednodušit podmínky čerpání, rozšířit nabídku i osvětu. Od září začne přijímat žádosti o podporu pro nové oblasti, které bude představovat postupně během jara. Půjde o podporu energetických úspor v bytových domech, podporu rekonstrukcí opuštěných budov, rozšíření programu pro nízkopříjmové domácnosti o podporu fotovoltaických systémů. Podporu bude přiznávat i zpětně na projekty realizované od 1. ledna 2021. První peníze na žádosti podané v září plánuje vyplatit ještě koncem daného měsíce. Plán dnes ministr představil novinářům.

Kvůli přípravě technické podpory programu zastaví úřad přijímání dosavadních žádostí v Nové zelené úsporám 30. června. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman proto doporučil žadatelům, kteří mají rozpracované projekty podle dosavadních podmínek, aby žádosti podali do letních prázdnin.

Novinkou u novostaveb bude od září to, že podpora bude cílená pouze na energeticky pasivní domy, nikoli i nízkoenergetické, jako tomu je dosud, upozornil Hladík. Nově bude do nabídky dotací zařazena i podpora výměny starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. Chystá se i nová vlna kotlíkových dotací.

Po přechodu na nový zdroj financování chce ministerstvo nabízet vedle dotací i nízkopříjmové půjčky a variantu financování projektů formou záloh, jako to už nyní funguje v odlehčené verzi programu pro nízkopříjmové domácnosti.

Od října 2021 o podporu na energetické úspory v domácnostech požádalo 110.000 českých domácností. Díky opatřením provedeným v programu od tohoto data vypustí podle ministerstva o 700.000 tun oxidu uhličitého méně, což odpovídá 350.000 tunám uhlí za 2,3 miliardy korun. Pokud bude zájem o modernizace pokračovat podobným tempem, bude úspora energie podle propočtů úřadu na konci roku 2025 odpovídat nespáleným 1,44 milionu tun uhlí, tedy 4,5 procenta roční spotřeby uhlí v Česku.