Mercedes

Dluhy v městských bytech v Kroměříži činí tři miliony Kč, jejich výše kolísá

Kroměříž 10. února (ČTK) - Dluhy v městských bytech v Kroměříži činily ke konci loňského roku zhruba tři miliony korun. Jejich výše v posledních letech kolísá. Na konci roku 2018 přesahovaly 3,5 milionu korun, ke konci září 2020 byly necelých 2,9 milionu korun. Kroměřížské technické služby (KTS), které bytový fond města spravují, využívají všech prostředků k tomu, aby se domohly dlužné částky či alespoň vyklizení bytu, cesta k tomu je ale zdlouhavá, řekl dnes novinářům místostarosta Karel Holík (ČSSD).

"Aktuálně se například podařilo dostat z bytu dlužníka, na něhož byla už v září 2019 podána žaloba na vyklizení bytu. Řízení bylo soudem pravomocně ukončeno až loni v listopadu, v lednu 2023 jsme podali návrh na exekuci, pod jejíž hrozbou dlužník teprve byt vyklidil," řekl Holík. Za tuto dobu podle něj dluh na nájemném a službách narostl o více než 250.000 korun.

Podle ředitele KTS Mariana Vítka dosahují závazky dvou největších dlužníků zhruba 260.000 korun a 180.000 korun. Dlužníků je přibližně 80, část z nich už v městských bytech nebydlí. "Celkový dluh na nájemném činil ke konci minulému roku zhruba tři miliony korun, dalších asi 265.000 korun činí dluhy na službách spojených s užíváním bytu. KTS celkem podala na neplatiče nájemného téměř 60 žalob a na dlužníky nájemného je aktuálně vedeno pět desítek exekucí," uvedl Vítek.

Podle Holíka je s ohledem na délku trvání soudního řízení vystěhovávání dlužníků z městských bytů obtížné. "Nájemné neplatí, ale bydlí, a jejich dluh tak stále narůstá. Většinou se jedná o osoby, které nemají žádný majetek, a proto se dluh nepodaří vymoci. Dlužníci exekuční řízení navíc často záměrně protahují, a tak se i vyklizení bytu od neplatiče pro nás stává během na dlouhou trať," uvedl Holík.

Město v minulosti již nechalo vyklidit některé byty exekučně. Většina dlužníků ale po nařízení exekuce opouští byty dobrovolně. Podle Holíka bude město v nekompromisním přístupu vůči neplatičům pokračovat. "Nájemné v městských bytech je ve srovnání s komerčním nájemným nízké. A kdo si toho neváží, nemá zde místo. Platí jednoduchá pravidla. Kdo neplatí nájemné, neplní si povinnosti, případně v domě nedodržuje pravidla slušného chování, v městském bytě bydlet nebude," doplnil Holík. Město podle něj uzavírá krátkodobé nájemní smlouvy, maximálně na rok.

Kroměříž nyní vlastní zhruba 500 bytů. Většina z nich je v takzvaných domech zvláštního určení pro soběstačné seniory a zdravotně postižené. Další byty jsou určené pro příjmově vymezené skupiny obyvatel, zbylé jsou vedeny jako městské byty. Do tohoto fondu nejsou započítány byty v domovech pro seniory, o které se stará příspěvková organizace města Sociální služby města Kroměříže.