husqvarna

Díky výrobnímu EANu mohou mít majitelé malých fotovoltaik prodej přebytků výhodnější. SolidSun pomůže s jeho vyřízením a zajistí jim výkup

Praha, 21. února 2023 – Skupina SolidSun, leader na trhu v poskytování komplexního řešení fotovoltaických elektráren, upozorňuje na letošní legislativní změny, které upravují podmínky pro malé výrobce elektřiny. Provozovatel distribuční sítě od prvního ledna na požádání přiděluje tzv. výrobní EAN i výrobcům bez licence. To majitelům malých elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie umožní výhodněji a snadněji prodávat přebytečnou elektřinu.

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila s platností od 1. ledna 2023 novelu vyhlášky č. 408/2015 Sb., O Pravidlech trhu s elektřinou. Nová úprava ukládá provozovateli distribuční soustavy povinnost přidělovat výrobcům bez licence na požádání tzv. výrobní EAN – osmnáctimístný číselný kód sloužící k dodávkám elektřiny do distribuční sítě – nezávisle na spotřebním EANu.

Přidělování výrobního EANu nepochybně povede k rozvoji využívání obnovitelných zdrojů energie a k rozvoji komunitní energetiky. Jedná se o další vládní legislativní změnu, která vedle novely energetického zákona (tzv. lex OZE 1) a chystané novely lex OZE 2 prokazatelně usnadní proces provozování FVE na tuzemském trhu.

Má-li zákazník pouze spotřební EAN, znamená to, že může prodávat přebytky do sítě pouze stejnému obchodníkovi, od kterého elektřinu nakupuje. Při přidělení výrobního EANu si může nově vybrat libovolného obchodníka jak pro nákup elektřiny, tak pro prodej přebytků do sítě. Má tedy možnost sjednat si pevnou cenu za nákup elektřiny a dohodnout se s jiným obchodníkem na výkupu přebytků, například za spotové ceny. Dlouhodobým cílem skupiny SolidSun je být nejlepší volbou jak pro dodávky, tak pro výkup energií,“ říká Martin Palarčík, generální ředitel skupiny SolidSun.

Změna zákona je pro majitele fotovoltaických elektráren prostředkem k výhodnějšímu prodeji nevyužitých přebytků energie a téměř jistě zkrátí návratnost investic do fotovoltaiky. „Pokud jsou přebytky vyšší, vyplatí se je prodat. K takové situaci dochází zejména v dlouhých letních dnech, kdy rodiny tráví většinu času venku nebo odjíždějí na dovolenou – elektrárna vyrábí více energie, než je domácnost schopna spotřebovat. Přebytky energií můžete do sítě posílat buď zadarmo, za fixní, nebo za aktuální spotovou cenu. Zajištění výhodného výkupu přebytků může být dalším krokem k přispění do rodinného rozpočtu a zároveň k rychlejší návratnosti investice do fotovoltaiky,“ popisuje Martin Palarčík.Skupina SolidSun vykupuje přebytky energie za aktuální cenu na trhu.

„Pokud si zákazník bez FVE vybere společnost SolidSun, poradíme mu se všemi kroky k získání druhého EANu. V případě, že zákazník již FVE má a chce si zajistit výrobní EAN, je potřeba o něj zažádat u jeho provozovatele distribuční soustavy. Další administrativní kroky k zajištění výkupu již vyřizujeme my,“ dodává Martin Palarčík. Výkup přebytků od skupiny SolidSun je nezávislý na vašem aktuálním dodavateli elektrické energie, není podmíněn odběrem elektřiny a každý měsíc k němu dostanete transparentní vyúčtování. Navíc výkup přebytků za spotovou cenu není nijak omezen vládním cenovým stropem.