Komatsu potřebu bagr

Děti Země požádaly o přerušení územního řízení na D1 u Přerova

 

Přerov 19. června (ČTK) - O přerušení územního řízení na dlouho chystanou stavbu úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic požádala v pondělí stavební úřad v Olomouci organizace Děti Země. Ve spisu podle Dětí Země chybí závazné stanovisko na ochranu krajinného rázu a také okraje lesa. ČTK to dnes sdělil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

"Ve svých námitkách z května 2018 jsme hlavně upozornili, že je nutné spis doplnit o potřebná rozhodnutí a závazná stanoviska a také aktualizovat vyjádření, kterým skončila jejich platnost. Zjistili jsme však, že ve spisu není stanovisko o vlivu dálnice na krajinný ráz a také na okraj lesa, takže jsme navrhli, aby bylo územní řízení přerušené," uvedl Patrik.

Organizace Děti Země se podle Patrika na žádost obyvatel Dluhonic u Přerova zabývá dálnicí D1 od roku 2004 a dosud se účastnila zhruba sedmi správních řízení. Územní řízení pro obchvat Přerova bylo v březnu 2017 zahájeno na stavebním úřadě v Přerově, avšak kvůli podnětu Dětí Země a Vody z Tetčic bylo loni v létě přeloženo do Olomouce. Organizace totiž upozornily na riziko podjatosti vedení Přerova.

"Hlavním bodem našich námitek zůstává kritika vydání závazného stanoviska o hodnocení vlivů na životní prostředí v listopadu 2016 bez účasti veřejnosti a bez nového procesu, v němž by se mohlo posoudit odchýlení trasy dálnice v délce jednoho kilometru asi o 150 metrů na východ od Dluhonic, což místní občané žádají již od roku 2000," uvedl Patrik. Tuto námitku podle něj předložilo i Občanské sdružení Krajina Dluhonice.

Podle Patrika by se touto nepatrnou změnou trasy dálnice D1 u Přerova v rámci schváleného koridoru nemusely žádné domy v Dluhonicích demolovat. "Ze spisu jsme také zjistili, že s novou úpravou dálnice nesouhlasí Říkovice, Horní Moštěnice a Přestavlky, neboť se jim zhorší dopravní obslužnost nebo dojde k nárůstu počtu automobilů v obci," uvedl.

Nejvyšší správní soud loni na jaře zamítl kasační stížnost organizace Děti Země napadající udělení výjimky ministerstvem životního prostředí na stavbu dálnice D1 z Říkovic do Přerova. Ve sporu šlo o výjimku ze zákona k zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů, které se v místě plánované stavby dálnice vyskytují. NSS se ztotožnil se závěry krajského soudu, který žalobu aktivistů zamítl.

Kvůli žalobě podané u krajského soudu ale nemohlo Ředitelství silnic a dálnic ČR do verdiktu soudu získat změnu územního rozhodnutí a stavební povolení. Zamítavé rozhodnutí krajského soudu nabylo právní moci loni na konci března, vzápětí mohl přerovský stavební úřad po tříměsíční přestávce pokračovat v územním řízení.

Neutěšenou dopravní situaci v Přerově v podobě dlouhých kolon by měla v budoucnu vyřešit dostavba vnitřního průtahu městem a zbývajících dvou dálničních úseků D1. Stavba D1 mezi Lipníkem a Přerovem začala v roce 2016 a celý úsek s délkou 14,3 kilometru by měl být otevřen letos. Stavba navazujícího úseku mezi Přerovem a Říkovicemi kvůli průtahům kolem územního řízení zatím nezačala.