Cime 2 kvartál 2024

Děti Země a spolek Obchvat Třebíč se odvolaly proti výjimce pro obchvat Třebíče

Jihlava 15. února (ČTK) - Spolky Děti Země a Obchvat Třebíče se odvolaly proti rozhodnutí krajského úřadu povolit výjimku ze zákona o ochraně přírody při přípravě silničního obchvatu Třebíče. ČTK to dnes sdělil spolek Děti Země. Podle jeho zprávy se k odvoláním mohou vyjádřit účastníci řízení a pak o nich rozhodne ministerstvo životního prostředí. Obchvat měřící přes čtyři kilometry připravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), stavba by podle webu ředitelství mohla začít v roce 2026. Obchvat by měl být důležitý i pro přepravu dílů při stavbě nového jaderného bloku dukovanské elektrárny.

Podle Dětí Země by stavba zasáhla do biotopů 27 zvláště chráněných druhů živočichů. "Naše odvolání má sedm bodů a namítáme v něm formální vypořádání našich námitek," uvedl jejich předseda Miroslav Patrik. Spolek podle něj například navrhuje upřesnit okolnosti přenášení chráněných živočichů a ochrany zimujících netopýrů v dutinách stromů, které se mají kácet.

Za hlavní nedostatek povolené výjimky považují Děti Země podle zprávy to, že podle nich nebyla doložená převaha veřejného zájmu. Požadují například i konkrétní doklady o tom, že jaderné zařízení není možné dovést do Dukovan bez obchvatu Třebíče a že bez tohoto bloku není možné kolem roku 2036 nebude možné získat potřebný objem elektřiny.

"Investor se rozhodl jít do velkého rizika, pokud bez stanoviska EIA, které posuzuje hlavní vlivy stavby na životní prostředí a hodnotí i varianty, požádal nejprve o výjimku. Zákon to sice umožňuje, ale pak měl krajský úřad pečlivě a podrobně posoudit různé varianty obchvatu," uvedl Patrik.

Stavbu obchvatu Třebíče připravuje ŘSD řadu let. Žádost o zahájení územního řízení by měla být podaná letos na jaře. Současně by mělo probíhat posouzení dopadů záměru v EIA.