Cime 3 kvartal 2024

Desetina stanic na vodních tocích hlásí sucho

I po intenzivních lokálních bouřkách v minulých týdnech převažují na vodních tocích v různých částech povodí Moravy podprůměrné hodnoty průtoků. Moravou ve strážnici neprotéká ani polovina červencového normálu. Čtvrtina měrných profilů je pod 25 % dlouhodobého měsíčního průtoku. Situaci na některých tocích zachraňují vodní nádrže.

 

V průběhu týdne převládal na většině míst vlivem absence srážek setrvalý stav až pokles hladin. Průměrné týdenní průtoky zůstaly v poměrně širokém rozmezí 15 až 105 % červencového průměru, přičemž asi čtvrtina profilů měla průtok pod hranicí 25 % dlouhodobého měsíčního průtoku. 

 

Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 21,4 m3 vody za sekundu, což je 40 % normálu a Dyjí v Ladné 18,1 m3/s tedy 61 %. Svitavou v Bílovicích nad Svitavou teče 56 % dlouhodobého měsíčního průtoku, Jihlavou v Ivančicích 60 %, Moravou v Olomouci 54 %, Bečva má v Dluhonicích 37 %, Bystřice ve Velké Bystřici 27 %, Dřevnice ve Zlíně pouze 18 %, Olšava v Uherském Brodě 30 %. Menší vodní toky se dokonce dostaly na hranici sucha. Je to například Želetavka ve Vysočanech, Jevišovka v Jevišovicích na přítoku do nádrže, Oslava v Náměšti nad Oslavou, Rokytná v Moravském Krumlově, Malá Haná na přítoku do nádrže, Olešnice v Kokorách nebo Moravská Sázava v Lupěném. 

 

„Díky opatřením, která jsme začali provádět už v minulém roce, jsou zásoby vody na většině vodních nádrží větší, než tomu bylo v loňském roce. Pomohly nám také sice krátké, ale velmi intenzivní deště, které se nám na některých nádržích podařilo zachytit. Přesto během uplynulých dvou týdnů nadlepšily naše přehrady stav v řekách o 5,5 mil m3 vody více, než do nich přiteklo,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Nejvíce pomáhají v povodí Dyje vodní nádrže Vranov (2 mil m3), Dalešice (2,9 mil m3) a Vír (500 tis m3). 

 

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Koryčany a VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Ostatní nádrže mají plné nebo téměř plné zásobní prostory. Výjimkou je VD Opatovice, kde probíhá plnění nádrže po ukončené rekonstrukci.