Komatsu potřebuju Bagr

Dekontaminační komory v nemocnici s nerezovým odvodněním MEA

Fakultní nemocnice Bulovka je vybavena třemi speciálními bioboxy třídy BSL3 pro ošetření pacientů s vysoce nebezpečnými infekčními nákazami. MEA Water Management dodávala nerezový systém odvodnění pro toto jediné zařízení v civilním lékařském sektoru České republiky.

Součástí prostor jsou komory s dekontaminační sprchou, kde si ošetřující personál provádí oplach ochranného oděvu vodou s dezinfekčním prostředkem. Oplachová voda odtéká do nerezové vany a nerezovým odpadem do dekontaminační jednotky, kde se dále vysterilizuje a „převaří“.

Nerezové vany a žlaby splňují nejvyšší nároky pro spolehlivé odvodnění a údržbu. Rošty se volí podle zátěže mřížkové s protiskluzovou úpravou, nebo žebrové s tloušťkou žeber 5 (8) mm. Nerezová ocel se volí buď standardní 304 nebo se zvýšenou chemickou odolností 316.

Projekční tým MEA navrhuje individuální řešení pro provozy například v potravinářském, chemickém průmyslu, gastro provozech nebo pro hygienická a wellness zázemí.

MEA aplikace pro REVIT

S pomocí MEA aplikace pro knihovny lze v BIMu vytvořit velmi přesný návrh finálního řešení nerezového odvodnění. MEA aplikace s intuitivním ovládáním se jednorázově nahraje do aplikace Autodesk Revit a umožní stáhnout aktuální rodinu prvků. Následně zaručuje pravidelnou aktualizaci knihoven, rodin i rozšíření o další doplněné oblasti. Projektant tak má zaručeny vždy aktuální data.

Stažení jednotlivých knihoven nebo celé aplikace BIM pro nerezové odvodnění: https://www.mea-group.com/cz-wma/cs/services/bim-soubory/?pgname=nerezove-odvodneni

Více o nerezovém vnitřním odvodnění MEA:

https://www.mea-group.com/cz-wma/cs/productgroups/nerezove-odvodneni/

Zdroj: Fakultní nemocnice Bulovka; MEA Water Management