Mercedes

Definitivní podoba mrakodrapu v Ostravě vzejde z architektonické soutěže

Ostrava (ČTK) - Definitivní podoba mrakodrapu, který má vzniknout v centru Ostravy, nakonec vzejde z architektonické soutěže. Dohodl se na tom investor s vedením města. S vyhlášením soutěže počítá dodatek smlouvy, který dnes schválili městští zastupitelé. Objekt nazvaný Ostrava Tower by se mohl stát novou dominantou krajské metropole.

Zadavatelem architektonické soutěže, která by měla být vyhlášena do června, bude investor, který zpracuje také soutěžní podmínky. Součástí zadání ale budou rovněž podmínky, na kterých trvá město. Jde o dodržení regulačních podmínek, napojení stavby na navazující městskou urbanistickou strukturu a propojení s veřejným prostorem i dopravní infrastrukturou. Současný dodatek je už čtvrtým v pořadí. Stavbu, která má vzniknout v lokalitě nazývané Slza, v minulosti kritizovala i opozice, která ji označila za zcela zbytečnou. Podoba projektu se navíc už několikrát měnila. Původně se hovořilo o výškovém objektu s jednou věží, pak o variantě dvou věží. Podle primátora Tomáše Macury (dříve ANO) se vedení města a investor ve svých představách v poslední době spíše rozcházeli. Variantu architektonické soutěže proto považuje za dobré řešení.

"Záměrem města je vyhnout se dalším změnám návrhu projektu s různorodou kvalitou. Lokalita Slzy je pro nás významná a budoucí zástavba klíčová, cestu architektonické soutěže nyní považujeme za jedinou možnou pro nalezení trvalého a kvalitního řešení pro město. Architektonický návrh zástavby považujeme za nedílnou součást kupní smlouvy, stejně jako závazek budoucího využití pozemků k zástavbě. Město se bude podílet na výběru nezávislých porotců a také bude mít své odborné zástupce v porotě při hodnocení návrhů,“ řekl Macura.

Dodatek ke smlouvě nově definoval také zásadní termíny pro výstavbu objektu a rovněž upravuje sankce v případě nedodržení stanovených podmínek. "Budeme usilovat o zkrácení všech termínů a co možná nejrychlejší zahájení výstavby a samotného provozu. S ohledem na náročnost a složitost celého projektu je však nutné vytvořit dostatečný časový prostor pro každou jeho fázi. Kromě komplikovaného podloží na Slze musíme pracovat i s potenciálními průtahy z důvodu účinnosti nového stavebního zákona, což ovlivní jednotlivá povolovací řízení, která jsou v ČR tradičně zdlouhavá. Fázi stavby plánujeme stihnout přibližně za tři roky od získání povolení stavebního záměru,“ uvedl Tomáš Häring, zakladatel společnosti RT TORAX, která je investorem stavby. Podle investora je zahájení stavby plánováno na rok 2028, dokončení pak nejpozději do roku 2032.