husqvarna

Data ze sčítání ovlivňují objem a rozmístění stavebních prací v Česku

Letos na jaře proběhne po 10 letech nejen sčítání lidu, ale také domů a bytů. Na základě těchto informací lze odhadnout, kde se bude v následujících letech více stavět, nebo kde je naopak bytová výstavba nejmladší. Data ze sčítání používají jak stavební firmy, tak developeři. Pomáhají jim rozhodnout zda, kde a jaký typ výstavby zahájit.

„Výsledky sčítání jsou podkladem i během přípravy rozvojových programů bydlení, záměrů rozvoje infrastruktury nebo plánování sítí služeb. Jako informační zdroj slouží nejen veřejné správě, ale i komerčním subjektům pro analýzy jejich podnikatelských záměrů,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Dobrým příkladem jejich využití může být proces rozhodování o lokalizaci průmyslové zóny. Je důležité vědět, kolik lidí v oblasti žije, jaká je jejich věková a vzdělanostní struktura, jaká je zaměstnanost v konkrétních odvětvích ekonomiky, jaká odvětví se v oblasti koncentrují a kam lidé zaměstnaní v určitých profesích jezdí za prací. „Demografická data v lokalitách, ve kterých stavíme naše průmyslové parky, jsou pro nás důležitá i proto, že zajímají naše nájemce. Ti potřebují vědět, zda v místě, kde otevřou provoz, seženou kvalifikované zaměstnance, případně jaké jsou v regionu obvyklé dojezdové vzdálenosti. Data získaná při sčítání jsou proto vhodným zdrojem,“ říká Daniel Kubizňák, šéf developmentu v P3 Logistic Parks.

Výstavba a rekonstrukce domů a bytů se dá díky sčítání snadno plánovat

Díky datům z minulého sčítání víme, že v roce 2011 v České republice stálo přes 2,158 milionů domů s více než 4,757 miliony byty. Od té doby se postavilo dalších téměř 290 tisíc nových bytů.

Z pohledu firem, které se zabývají bytovou výstavbou nebo rekonstrukcemi, je zajímavé znát stáří bytového fondu nebo materiál nosných zdí. Naprostá převaha domů u nás (89 %) je postavená z kamene, tvárnic, cihel nebo jejich vzájemné kombinace. Většina domů z nepálených cihel byla postavena před sto lety, panel se začal používat už v poválečném období, ale nejvíce v 70. až 90. letech minulého století. Na přelomu milénia se pak do popředí zájmu dostaly dřevostavby.

V nejstarších domech bydlí obyvatelé Karlovarského kraje, průměrné stáří bytových a rodinných domů se tam podle výsledků sčítání z roku 2011 blížilo 60 letům. Pokud se podíváme pouze na bytové domy, ještě starší byly v Praze, srovnatelně na tom byly bytové domy v Libereckém kraji a jen o něco málo mladší byly bytové domy v krajích Královéhradeckém a Ústeckém. Tam zároveň najdeme v průměru i nejstarší rodinné domy v republice, i více než 60 let bez zásadní rekonstrukce.

Svůj byznys plán mohou o data ze sčítání doplnit i výrobci nebo opraváři výtahů. Při sčítání v roce 2011 se zjišťovala vybavenost domů výtahem. Bytových domů se čtyřmi a více nadzemními podlažími bylo před deseti lety téměř 114 tisíc. Výtahem disponovaly více než dvě pětiny z nich.

Cílem Sčítání 2021 je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života pro dalších deset let. Tentokrát je i s ohledem na epidemickou situaci primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se od 27. března budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Svoji zákonnou povinnost tak mohou splnit z pohodlí domova a bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem.