husqvarna

Dálniční jižní tangenta u Brna má kladné stanovisko EIA,stavět se bude za dlouho

Brno 4. ledna (ČTK) - Jižní tangenta, která má na jih od Brna spojit dálnice D2 a D52, získala kladné stanovisko k vlivům stavby na životní prostředí (EIA), vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak může pokračovat v její přípravě. Jejím účelem je odlehčit nejvíce zatíženému jihomoravskému dálničnímu úseku dálnice D1 mezi 194. a 196. kilometrem v Brně a celkově rozložit dopravní zátěž, kterou je jih Brna zahlcený. Server iDnes.cz uvedl, že silničáři musí nahradit biotop chráněným živočichům, který nová dálnice zničí. Stavět se má ale nejdříve v roce 2030.

Více než pětikilometrový úsek bude navazovat na současnou křižovatku na D52 u Popovic, které bude obcházet severně, a dále se bude stáčet k severovýchodu a na D2 se napojí u brněnské části Chrlice. Ministerstvo životního prostředí nadiktovalo silničářům řadu podmínek k ochraně přírody a k náhradě zničeného přírodního území tak, aby byl výsledný zásah do krajiny co nejmenší. Nová dálnice také přemostí Svratku jen několik stovek metrů jižně od soutoku se Svitavou. Zároveň jsou další podmínky poměrně přísné, aby zamezily obtěžování obyvatel hlukem a prachem.

Současně se stavbou jižní tangenty se počítá s tím, že bude potřeba zvýšit kapacitu dálnice D2 mezi nultým kilometrem a napojením tangenty, protože hustotu dopravy zde významně zvyšují řidiči jedoucí do nákupních center podél dálnice. Kdy se však začne stavět, není jisté, zatím se hovoří o roce 2030, kdy už by se měla stavět i dálnice D52 z Pohořelic k rakouským hranicím. Její dokončení pravděpodobně přinese další zvýšení tranzitní dopravy na křížení dálnic na jihu Brna.