Čtyři pruhy by silnice mezi Mostem a Litvínovem mohla mít v roce 2027

Most 4. ledna (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic předložilo záměr rozšířit silnici mezi Mostem a Litvínovem na čtyři pruhy k posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Důvod pro zvýšení kapacity silnice, která vede kolem chemického areálu, je bezpečnostní. Vyplývá to z oznámení na webu krajského úřadu Ústeckého kraje.

Úsek silnice I/27 mezi Mostem a Litvínovem vede okolo největšího chemického areálu v ČR v Záluží. Současná silnice je dvoupruhová a podle ŘSD dopravní zatížení již přesahuje její kapacitu. Jejím rozšířením na čtyři pruhy se zlepší plynulost a zejména bezpečnost silničního provozu.

Po zvýšení kapacity silnice volali místní politici zejména po havárii v areálu v červnu 2015. Rozsáhlý požár tehdy zasáhl propylenovou jednotku chemičky Unipetrol, muselo být evakuováno víc než 3000 lidí, zasahovalo 500 hasičů, uzavřena byla silnice mezi Mostem a Litvínovem, nejezdily tramvaje. Rozšíření silnice je v souladu s územním plánem obou měst a záměr je zanesen v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje.

Počítá se s křižovatkami se světelnou signalizací. Celková délka úseku, kterého se přestavba má dotknout, je 6,8 kilometru. Na trase je plánováno devět křižovatek, 11 mostů, součástí stavby bude demolice objektů, úprava křižovatek. Stavba bude náročná s ohledem na to, že v prostoru leží mnoho inženýrských sítí, produktovodů, kabelů. S rozšířením se počítá směrem k řece Bílině, protože na opačné straně silnice vede tramvajová trať Most - Litvínov.

Záměr již v minulosti absolvoval posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Souhlasné stanovisko získal v květnu 2000. Stanoviska EIA vydaná na základě dříve platného zákona však podle názoru Evropské komise nesplňovala požadavky směrnice z roku 2011. Proto se přistoupilo k novému posouzení záměru, uvedlo ŘSD. Stavba by mohla začít v roce 2025. V závěru zveřejněné zprávy ŘSD uvádí, že z provedených posouzení a vyhodnocení vyplývá, že záměr nebude představovat významné zhoršení životního prostředí.

Silnice I/27 spojuje města Litvínov, Most a Žatec v Ústeckém kraji s Plzní a dále vede k hranicím.