husqvarna

ČSÚ: V Česku se nejvíce staví zdi domů z cihel, kamene a tvárnic

Praha 2. července (ČTK) - Cihly, kámen a tvárnice jsou nadále nejrozšířenějšími materiály používanými na stavbu nosných zdí obytných domů v Česku. Z technické charakteristiky domů zjištěné při loňském sčítání, které je zveřejněné na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ), se těmito materiály stejně jako při sčítání o deset let dříve staví téměř 90 procent domů.

Podle Sčítání 2021 se kámen, cihly, tvárnice a jejich vzájemné kombinace vyskytovaly u 87,7 procenta domů (více než u 1,73 milionu) se zjištěným materiálem. Dalším nejvíce používaným materiálem byly stěnové panely (4,5 procenta), které byly rozšířené zejména u bytových domů. Počet dřevostaveb tvoří 2,1 procenta z celkového objemu více než 2,3 milionu domů.

V Praze se nacházel nejvyšší podíl domů ze stěnových panelů (11,1 procenta) mezi kraji a naopak relativně nejméně domů z kamene, cihel a tvárnic (81,6 procenta) a ze dřeva (0,9 procenta). Kámen, cihly a tvárnice byly nejrozšířenějším materiálem v kraji Vysočina (93,4 procenta), dřevostavby se nejvíce vyskytovaly v Libereckém kraji (4,6 procenta).

Podle Sčítání 2021 mělo přípojku na kanalizační síť 62,3 procenta domů se zjištěným způsobem odvádění odpadních vod. Nejvyšší podíl domů s připojením na kanalizační síť byl v Praze (93 procent). Na opačném konci žebříčku byly Moravskoslezský a Liberecký kraj, v nichž měla přípoj na kanalizaci méně než polovina tamních domů.

Žumpu, jímku či septik využívala pro odvádění odpadních vod zhruba třetina domů. Moravskoslezský kraj byl jediným krajem v Česku, kde se nacházelo více domů vybavených žumpou či jímkou (48,7 procenta) než připojených na veřejnou kanalizaci (45,5 procenta). Vlastní čističku odpadních vod mělo téměř 80 tisíc domů. Bez žumpy či jímky je půl procenta domů.

U vybavenosti domů se zjišťovala i přítomnost výtahů, kterých je v Praze (16,8 procenta) s nadprůměrným zastoupením bytových domů. Celkem bylo v době sčítání výtahem vybaveno více než 61 tisíc domů, což odpovídalo 2,7 procentu domovního fondu. Ve Středočeském kraji s výraznou převahou rodinných domů bylo výtahem vybaveno jen procento domů.

Cenzus, který se opakuje každých deset let, se konal loni na jaře. Údaje jsou k 27. březnu a statistici poprvé využili při zjišťování informací o domech úřední data.