Komatsu potřebu bagr

Crowdfunding nemovitostí jako katalyzátor revitalizace a bytové krize v Česku

Česká republika se stejně jako mnoho dalších zemí potýká s bytovou krizí, která se vyznačuje prudkým růstem cen a nedostatkem dostupného bydlení. Uprostřed těchto problémů se však objevilo slibné řešení v podobě crowdfundingu nemovitostí. Tento inovativní přístup nabízí nejen alternativní způsob financování, ale má také potenciál oživit místní komunity a řešit naléhavé potřeby bydlení v zemi.

Bytová krize v České republice

Během posledních let se Česká republika potýkala s výraznou krizí bydlení, která byla způsobena kombinací několika faktorů. Rychlá urbanizace, omezená nabídka a rostoucí poptávka po bydlení ve velkých městech, jako je Praha a Brno či Středočeský a Jihočeský kraj, způsobily vážný nedostatek cenově dostupných bytů. To vedlo k prudkému růstu cen nemovitostí a neúměrně zatížilo jednotlivce a rodiny s nízkými příjmy. I když se trhy v těchto lokalitách poněkud ochladily, jelikož se vláda snaží potlačit prudký růst cen, zůstává vlastnictví nemovitosti pro značnou část obyvatelstva nedostupné – což je dáno malou rozlohou městských center v kombinaci s přetrvávající poptávkou po bydlení. Není proto divu, že slova jako „realitní makléř“ nebo „investor“ vyvolávají u mnoha lidí, kteří se snaží udržet v místech, která nazývají svým domovem, jedovatost.

Tradiční výzva v oblasti financování

V minulosti se developeři při financování nemovitostních projektů spoléhali na tradiční způsoby financování, jako jsou bankovní úvěry. Přísná kritéria pro poskytování úvěrů, vysoké úrokové sazby a omezená dostupnost úvěrů však bránily rozvoji možností dostupného bydlení. V důsledku toho bylo mnoho projektů pozastaveno nebo opuštěno, což krizi bydlení ještě prohloubilo.

„Zdravý trh s nemovitostmi nemusí vést k prohlubování majetkových rozdílů. Klíč spočívá ve využití technologií k demokratizaci vlastnictví, aby každý mohl sklízet finanční odměny, které si vlastníci, případně velcí realitní investoři nemovitostí užívají. Přitom je možné přijmout nové investiční paradigma – takové, které umožní etickým investorům rozhodnout, jaký druh nemovitosti, a tedy i jaké komunity měst a obcí, pomohou jejich peníze získat,“ říká Jan Večerka, zakladatel a CEO BrikkApp, crowdfundingové platformy, která zprostředkovává kolektivní investování do nemovitostí v různých zemích Evropy.

Modernizace nákupního procesu

Nákupní proces se dá modernizovat odstraněním zprostředkovatele a využití technologie k usnadnění přímé interakce mezi kupujícími a prodávajícími. Platformy jako Lyft a Airbnb ukázaly výhody vyřazení prostředníků a využití škálovatelné technologie. Tento přístup snižuje náklady pro koncové uživatele a podporuje osobnější transakce. Podobnou proměnou mohou projít i nemovitosti. Provize realitních kanceláří mohou výrazně nadsadit ceny domů, zejména na rychle se rozvíjejících trzích. Ceny zvyšují také další náklady, jako jsou poplatky za právníky a administraci. Pokroky v oblasti umělé inteligence však nabízejí alternativy k realitním kancelářím, makléřům a právníkům. Chytré kontrakty umožňují transparentní a důvěryhodné transakce bez účasti třetích stran. Stejně jako jiné starší platformy vyměněné za online protějšky jsou i nemovitosti připraveny na zjednodušení. Toto řešení je už dnes snadno dosažitelné.

Zpřístupnění investování všem

Stejnou technologii můžeme využít k vytvoření inkluzivního prostředí, kde se do investic do nemovitostí může zapojit kdokoli. Realitní boom ve velkých městech poukázal na názor, že z investic do vysoce žádaných aktiv mohou těžit pouze bohatí. V čele revoluce v investování do nemovitostí stojí online platformy, které zavádějí metody crowd-sourcingu a umožňují tak účast jednotlivcům s průměrnými nebo skromnými prostředky. Tento průlom otevírá dveře trhu, který byl dříve ovládán exkluzivním okruhem bohatých investorů.

Realitní crowdfunding a revitalizační potenciál

Realitní crowdfunding představuje přesvědčivé řešení finančních problémů, kterým čelí developeři v České republice. Využitím síly davu tento model umožňuje jednotlivcům kolektivně investovat menší částky peněz, a tím demokratizovat investice do nemovitostí.

„Crowdfundingové platformy poskytují digitální trh, kde mohou developeři prezentovat své projekty, získávat investory a shromažďovat finanční prostředky. Zapojením různorodých investorů, včetně místních obyvatel, crowdfunding nemovitostí podporuje pocit vlastnictví a zapojení veřejnosti. Tento přístup nejenže sdružuje lidi se společným zájmem o revitalizaci svého okolí, ale také zajišťuje, že v procesu rozvoje jsou zohledněny potřeby a preference dané komunity,“ říká Jan Večerka, zakladatel a CEO BrikkApp.

Je však větší investice skutečně řešením?

I když je pravda, že samotné zvýšení investic nemusí vyřešit problémy, kterým čelí trh s bydlením, je důležité zvážit potenciální přínosy změny koncepce systému. Spekulace skutečně přispěly k neudržitelnému růstu cen realit, což způsobilo, že vlastnictví bydlení je pro průměrné jednotlivce nedosažitelné. Přestavbou systému však můžeme usilovat o to, aby se ceny nemovitostí vrátily na rozumnější úroveň. Skutečnost je taková, že nemovitosti budou vždy atraktivní investicí kvůli svému potenciálu značných výnosů. Developerské příležitosti budou i nadále přitahovat investory. Otevřením trhu obyčejným lidem můžeme zajistit, že tyto příležitosti již nebudou výhradně pro pár privilegovaných.

Využitím technologií a inovací se můžeme zasadit o vytvoření spravedlivějšího prostředí pro investice do nemovitostí a o znovuzískání našich měst. Jsme svědky transformační síly nových technologií, které přetvářejí a demokratizují různá odvětví, od sdílení jízd až po fundraising. Vlastnictví nemovitostí je nyní připraveno na změnu a realitní crowdfundingové platformy mohou tuto změnu konečně uskutečnit.