Mercedes

Covid zvýšil poptávku po specialistech logistiky. AMTP Karviná podpoří jejich středoškolské vzdělávání

Nezbytnou součástí bezchybného provozu průmyslových firem je kvalitní logistika, která umožňuje plnit náročné požadavky na dovoz materiálu pro výrobu i distribuci finálních výrobků. Bohužel kvalitních logistiků je v současnosti nedostatek, velkou měrou k tomu přispěl i covid.  Aby napomohli ke zlepšení situace, dohodli se v karvinském ArcelorMittal Tubular Products (dále AMTP Karviná) se Střední školou techniky a služeb v Karviné (dále SŠTaS) na podpoře nového oboru Logistika v průmyslu. Cílem je zlepšit přípravu studentů na výkon povolání.

Potřeba logistiků, nejen ve výrobních firmách, je v současné době na velkém vzestupu. Nutnost efektivně manipulovat s materiálem ve výrobě a distribuovat finální výrobky, často „just in time“, ovlivnila zásadně i tzv. covidová doba. „Jsou to stovky a stovky kvalitních logistiků, kteří v České republice chybí. Vítáme proto každou cílenou iniciativu, která pomůže tuto situaci změnit,“ uvádí Jaroslav Bazala, prezident Logistické akademie.

Na nedostatek logistiků na pracovním trhu zareagovala SŠTaS v Karviné, kde vznikl nový obor Logistika v průmyslu. Protože studenti potřebovali získat další znalosti, praktické informace přímo z firem, došlo mezi vedením SŠTaS a AMTP Karviná k dohodě o spolupráci.

Rádi se se studenty podělíme o naše znalosti a zkušenosti, například formou exkurzí v závodě nebo ukázkami logistiky přímo v provozu firmy. V případě absolvování praxe jsme schopni studenty také zaměstnat,“ říká René Fabik, generální ředitel společnosti AMTP Karviná.

Logistické technologie se rychle vyvíjejí a jejich využívání klade vždy nové nároky na kvalifikaci logistiků. Studenti jsou v AMTP Karviná seznámeni s chodem logistiky, s firmami zajišťujícími transport kamiony i po kolejích, včetně zkušeností s transportem po moři. IT tým AMTP Karviná přiblíží studentům nástroje a aplikace pro logistiku, které byly vytvořeny zaměstnanci IT centra sdílených služeb pro celou Evropu v rámci ArcelorMittal Tubular Products.

Odborníci na logistiku musí mít hluboké znalosti jak o dopravě, skladování a obalové technice, tak i o samotném procesu nákupu, řízení zásob a plánování výroby. S tím souvisí rychlé rozhodování a řešení kritických situací. Důležitá je také schopnost komunikovat s poskytovateli logistických služeb a budovat silné a stabilní partnerské vazby se zákazníky. „Spolupráce s AMTP Karviná a dalšími průmyslovými podniky je pro kvalitní výuku a následné uplatnění studentů v praxi zásadní,“ shrnuje Yvetta Kałužová, ředitelka SŠTaS v Karviné.

AMTP Karviná se středními školami technického zaměření spolupracuje dlouhodobě. Výsledkem je např. uplatnění učňů na pracovišti Údržba a opravy, kde učni a studenti vykonávají praxi. Týká se to především budoucích zámečníků, elektrikářů, instalatérů a obráběče kovů. Za jejichž odborný růst odpovídá konkrétní garant, vybraný zaměstnanec s minimálně 5letou praxí v oboru. Studenti tohoto garanta tzv. stínují, učí se jeho řemeslu.

ArcelorMittal Tubular Products Karviná zaměstnává v současné době přibližně 250 lidí. V oblasti logistiky jich působí šest v kamionové dopravě a také železniční dopravě, neboť v areálu karvinské firmy je v provozu drážní vlečka.

O společnosti ArcelorMittal Tubular Products:

Evropská divize společnosti ArcelorMittal Tubular Products je celoevropským výrobcem, který produkuje ocelové trubky a profily ve čtyřech zemích (Česká republika, Francie, Rumunsko a Polsko). Své výrobky dodává na celý kontinent a další významné mezinárodní trhy prostřednictvím specializovaného prodejního týmu organizovaného podle zemí a produktových skupin.

Společnost, která působí v energetickém, stavebním, strojírenském a automobilovém průmyslu, vyrábí a prodává prakticky celé spektrum trubkových výrobků se zvyšujícím se podílem výrobků s přidanou hodnotou vyvinutých ve spolupráci se svými zákazníky.

Společnost ArcelorMittal Europe Tubular Products nabízí jeden z nejširších sortimentů malých svařovaných trubek, což odpovídá většině potřeb trhu v těžkém a automobilovém průmyslu. Podnik ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. je historicky zaměřen na výrobu a prodej podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných profilů otevřených především pod značkou JÄKL. Více informací najdete na www.jakl.cz.