Cime 2 kvartál 2024

Cihelna v Kostelci nad Orlicí slaví 50 let. Instaluje novou brousicí technologii 

Výrobní závod v Kostelci nad Orlicí, který je součástí skupiny Wienerberger, předního výrobce stavebních materiálů v ČR, slaví 50. narozeniny. Oslavy proběhnou v době, kdy závod dokončuje instalaci nového brousicího zařízení, díky kterému cihelna rozšíří své portfolio cihlového systému Porotherm o výrobu broušených cihel. Pro závod v Kostelci nad Orlicí to letos není jediné významné jubileum, dalším významným milníkem je 25 let od vstupu do koncernu Wienerberger.

„Naše společnost navazuje na staletí trvající historii cihlářského řemesla. Zejména v lokalitě Kostelce nad Orlicí můžeme hovořit o pěti stoletích cihlařiny, které jsou v posledních 125 letech spojeny s působením rodiny Kinských,“ uvádí Michal Filla, ředitel účetních                               a administrativních služeb společnosti Wienerberger, jednatel Cihelna Kinský, spol.    s r. o.Společnost Wienerberger vstoupila majetkově do Cihelny Kinský v roce 1998. Společníkem je František Kinský. „Toto spojení rodinné firmy a velkého korporátu funguje úspěšně a kostelecká cihelna je moderním provozem, který produkuje vysoce kvalitní cihly Porotherm,“ doplňuje Michal Filla. Dnes cihelna zaměstnává přes 40 lidí a vyrábí ve dvousměnném provozu. Jednateli společnosti jsou František Kinský, Ing. Kamil Jeřábek a Ing. Michal Filla, PhD.

V současnosti dokončujeme instalaci nové brousicí technologie, která je největší investicí v tomto závodě od devadesátých let 20. století. Cihelně tak přinese rozšíření sortimentu o žádané broušené cihly, které jsou nejnovějším trendem ve stavebních technologiích. 

„Instalace technologie broušení přinese jak větší efektivitu celého provozu, tak profitabilitu a úsporu CO2 v objemu 11,7 tun ročně. Projekt odstartoval v červenci 2022 a plně funkční bude v říjnu 2023. Celé zařízení zahrnuje novou expediční část linky od předávky materiálu z pecních vozů, tj. nové roboty pro překládku materiálu, novou brusku a odtah brusného prachu přes novou filtrační jednotku do sila. Projekt dále zahrnuje nový aplikátor štítků na palety a řadu dalších stavebních úprav,“ uvádí Robert Cerhák, ředitel závodu Cihelna Kinský, spol. s r. o.

Historie závodu Cihelna Kinský, spol. s r. o., člen skupiny Wienerberger

Staré časy

Hlínu v okolí dnešního Kostelce nad Orlicí používali k výrobě keramiky lidé už v dobách pravěku, svědčí o tom četné nálezy archeologů. Přímo v těžebním prostoru Cihelny Kinský byly objeveny pozůstatky sídliště kultury popelnicových polí a také kultury se šňůrovou keramikou. Doložené počátky cihlářství na Kostelecku jsou z období před 500 lety.

Prvním písemným dokladem o spojení výroby cihel s rodinou Kinských v Kostelci nad Orlicí  je záznam o kolaudaci kruhové cihelny Bedřicha Karla Kinského, podnik byl zkolaudován          9. prosince 1898, letos tedy slavíme také 125 let od založení tzv. staré cihelny rodinou Kinských. Na počátku 20. století zaměstnávala 80 dělníků.

Druhá světová válka nebyla dobrým obdobím ani pro cihelnu, i když se vedení zpočátku dařilo získat pro své zaměstnance různé úlevy nebo např. vyšší příděly a potravinové lístky pro těžce pracující, postupně cihelna přišla o kvalifikované dělníky, kteří byli odvedeni nebo odveleni. Přišel i zákaz prodeje výrobků drobným zájemcům a bylo nařízeno omezení sortimentu.          Po válce se tak dříve úspěšný a prosperující podnik ocitl ve špatném stavu. V roce 1948 byla kruhová cihelna Františka hraběte Kinského v Kostelci nad Orlicí znárodněna a začleněna do národního podniku Středočeské cihelny Praha.

Nový závod

Počátkem 70. let minulého století došlo k reorganizaci, závod byl začleněn do národního podniku Východočeské cihelny a byla zahájena výstavba nového moderního závodu.  V socialistickém Československu šlo o počin na tehdejší dobu nevídaný, technologie dodala západoněmecká firma LINGL, lis byl italské výroby MORANDO. Kostelecká cihelna byla jednou z prvních, která přešla z kruhové pece na tunelovou. Novinkou bylo i využití odpadního tepla v sušárně. Provoz v nové moderní cihelně byl automatizován a první cihla zde byla vyrobena před 50 lety, přesně 29. 7. 1973 ve 14:50 hodin. V roce 1978 byl zlikvidován objekt staré kruhové pece včetně komína.

Moderní historie cihelny

1990 - V rámci restitucí byly rodině Kinských vráceny pozemky pod cihelnou a hliniště. Samotnou cihelnu ale bylo nutné od státu odkoupit.  Josef Kinský, otec dnešního spolumajitele a jednatele Františka Kinského, proto s dalšími třemi společníky Jiřím Tamášem, Stanislavem Barvínkem a Josefem Novákem založili Cihelnu Kinský, spol. s. r. o. a vzali si na odkup cihelny úvěr.

1992 - Zápis Cihelny Kinský, spol. s r. o. do obchodního rejstříku. Zahájení výroby cihel s perodrážkou pod značkou KINTHERM. Proběhla plynofikace výroby.

1995 - Z důvodu splácení úvěru nezbývaly prostředky na nutnou modernizaci, proto byla část podílů ve společnosti prodána belgické firmě KORAMIC.

1997 - Instalace automatické paletizační linky ALPINA. Do té doby byl z pecních vozů speciálními kleštěmi na vysokozdvižném vozíku odebírán blok cihel (90 ks) a převážen na

sklad nebo byl přímo naložen na auto. Zákazníci ale čím dál více vyžadovali odběr zboží na paletách, které se již stávaly standardem.

1998 - Převzetí podílu KORAMIC rakouským koncernem Wienerberger. Po vstupu společnosti Wienerberger se sortiment cihelny vrátil k německému formátu, ale již s výškou 23,8 cm a současně se začaly vyrábět bloky o šířce 11,5 cm, 24 cm, 30 cm, 40 cm, 44 cm v pevnosti P15.

2000 - Společnost Wienerberger odkoupila majetkové podíly tří společníků. Nadále tak majetkově v cihelně figurují jen Wienerberger a Josef Kinský, později jeho syn František Kinský. Toto spojení rodinné firmy a velkého korporátu funguje úspěšně i v současnosti. Cihly prodávané pod názvem KINTHERM byly nahrazeny bloky s obchodní značkou POROTHERM.

Výrobním ředitelem Cihelny Kinský se nejprve stal jeden ze společníků Ing. Jiří Tamáš, který v cihelně na různých pozicích pracoval od roku 1974. Jeho funkci převzal Josef Novák a následně další dlouholetý pracovník Jaroslav Adámek, Vladimír Fajtl a od roku 2018 je ředitelem Ing. Robert Cerhák.

Cihelna zvládala a stále zvládá produkovat i stropní vložky MIAKO, které od roku 2000 standardně v rámci Wienerberger s.r.o. vyrábí závod Řepov. Kostelecká cihelna však v případě potřeby s výrobou stále vypomáhá.

2006 - Původní lis Morando vyměněn za nový HÄNDLE a přibyl také jeřáb, který odstranil namáhavou ruční manipulaci s formami. Díky neustálé průběžné modernizaci tedy významně ubylo ruční práce.

2008 - Instalace přepalovací jednotky spalin.

2016 - Začátek výroby akustických cihel.

2023 - Instalace nové brusky