Komatsu potřebu bagr

Chrudim vybrala šest projektových záměrů pro evropské dotace

Chrudim 14. prosince (ČTK) - Zastupitelé Chrudimi schválili šest projektových záměrů, na které chce město v příštích letech získat evropské dotace z programu Integrovaných územních investic (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace. Některé jsou již připravené včetně stavební dokumentace a povolení, další jsou v méně pokročilé fázi. Zatím není zcela jasné, na které plány bude možné o dotace z ITI požádat, řekl dnes novinářům starosta František Pilný (ANO). Město plánuje recyklační dvůr, protipovodňová opatření nebo modernizaci noclehárny.

Seznam projektových záměrů není konečný. "Projekty tam můžeme přidávat. Je otázka, kolik zajíců máme honit, kolik město zvládne, ať z hlediska finanční spoluúčasti nebo z hlediska možnosti projektových příprav," uvedl PIlný.

Nejnákladnějším projektem je výstavba separačního dvora v průmyslové zóně Západ s odhadovanou cenou 130 milionů korun, na nějž se zpracovává projektová dokumentace. Zahrnovat by měl recyklační linku, kompostárnu, administrativní budovu se šatnami, sklady, garáže, váhy, překladiště odpadu a především dotřiďovací linky včetně lisování a drcení. Počítá se i s kompletní technologií pro provoz a manipulační a dopravní technikou.

Plán před časem vzbudil odpor části obyvatel Markovic i některých firem z průmyslové zóny, obávají se zvýšeného hluku, zápachu z kompostárny, prašnosti a zvýšení dopravní zátěže. Poukazují také na možné snížení hodnoty jejich nemovitostí. Město proto navrhlo, aby byla z projektu vypuštěna kompostárna. Uvolněnou plochu by mohlo prodat dalšímu investorovi.

Nákladná budou také protipovodňová opatření u sídliště Stromovka. Při přívalových deštích oblast zaplavuje voda, zasahuje i do panelových domů. Sídliště totiž stojí v místě, kde kdysi voda z polí přirozeně odtékala a byl tam i rybník. Současná kanalizace není na prudký déšť připravená. Pomoci by mělo několik menších poldrů výše v polích, kde by vznikla i louka se stromy se vzhledem městského parku. Zatím se připravuje dokumentace pro územní rozhodnutí, náklady se odhadují na 52 milionů korun.

Evropské peníze chce Chrudim využít i pro dostavbu a modernizaci městské noclehárny a ubytovny v Tovární ulici. V budoucnu by měla poskytovat i pečovatelskou službu lidem bez přístřeší. Ta dosud ve městě chybí. Budova slouží jako noclehárna a nízkoprahové denní centrum až pro 18 klientů. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží je městská ubytovna pro 66 lidí. Objekt by měl být celkově zrekonstruován, díky novému výtahu by se stal bezbariérovým a přistavělo by se další patro. Kapacita přízemí by se zvýšila z 18 na 23 lidí, v novém čtvrtém patře by byla pečovatelská služba. Vzniklo by tam pět místností pro deset klientů.

Mezi záměry Chrudimi patří také výstavba knihovny v Topolské ulici za 7,5 milionu korun, kde už je vydáno stavební povolení, nebo vybudování odborných učeben na Základní škole Husova. Posledním projektem je regenerace Michalského parku za téměř deset milionů korun. Projekt byl už v minulosti zpracován, obsahoval opravy chodníků, veřejného osvětlení, inženýrských sítí a celkovou obnovu zeleně. Po úpravách by měl park mít odpočinkový charakter.