Komatsu potřebuju Bagr

Chrudim trvá na záměru výstavby severozápadního obchvatu města

Chrudim 7. února (ČTK) - Chrudim trvá na záměru, aby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybudovalo severozápadní obchvat, který by z města odvedl tranzitní dopravu na Čáslav a opačným směrem. Radnice dostala petici spolku Naše Třibřichy, jejíž signatáři odmítají, aby nová silnice vedla katastrem blízké obce Třibřichy a změnil se její územní plán. Zastupitelé Chrudimi vzali petici na vědomí a schválili odpověď, že obchvat považují za potřebný. Zároveň přímo na jejich jednání předložil jeden z obyvatel města návrh své petice za vybudování silnice.

Pro vybudování obchvatu byly navrženy tři varianty, nejnovější v blízkosti obce Třibřichy. Spolek ji odmítá a poukazuje na nesoulad s územním plánem obce, na význam a hodnoty krajinného rázu a systému ekologické stability. Obává se také nárůstu dopravy, zvýšení hluku, prašnosti a zhoršení ovzduší, vadí mu i negativní vliv na zemědělské obhospodařování pozemků, na budoucí výstavbu, očekává znehodnocení nemovitého majetku obyvatel i rozšiřování průmyslové zóny na okraji Chrudimi. Petice je adresována rovněž ŘSD, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR i ministerstvu zemědělství. Připojili se k ní i rybáři, Honební společenstvo Bylany a společnost První zemědělská Tuněchody.

Chrudim ve své odpovědi uvedla, že si je vědoma toho, že nejde jen o prosazení vlastního zájmu, ale je nutné najít řešení, které je šetrné i k zájmům okolních obcí. Za optimální město považuje varianty kolem Třibřich nebo Bylan. "Rozhodnutí o variantách zůstane na investorovi a zejména na posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), které se bude zabývat bezesporu i námitkami týkajícími se vlivu na krajinu a ekologickou stabilitu nejen na území obce Třibřichy. Město Chrudim považuje přeložku silnice I/17 za velmi významnou, proto je její koridor vymezen nejen v územním plánu Chrudim, ale též v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje. I po seznámení se s argumenty občanů, kteří pod petici připojili svůj podpis, trvá na záměru a realizaci této stavby," stojí v odpovědi petičnímu výboru.

Stavba severozápadního obchvatu nepatří mezi priority ŘSD. Nedávné otevření východního obchvatu městu výrazně pomohlo.

Na jednání zastupitelů dnes vystoupil jeden z obyvatel Chrudimi. Předložil návrh vlastní petice, která naopak výstavbu severozápadního obchvat podporuje ve variantě kolem Třibřich. Podle něj se již dosavadní stavby obchvatů města hodně vlekly. "Severní části města, kde pravidelně dojíždím do práce, se tyto obchvaty bohužel tolik nedotkly a směrem na Čáslav je potřeba v obchvatu pokračovat," uvedl a vyzval zastupitele, aby ji podepsali. Další exempláře petičních archů chce zanechat na infocentru města i v Bylanech a okolích obcích. "K takové petici se sám rád připojím," reagoval starosta Chrudimi František PIlný (ANO).