Cime 3 kvartal 2024

Chrudim připravuje šest projektů pro dotace z programu ITI

Chrudim 23. listopadu (ČTK) - Chrudim připravuje šest projektů, na něž by chtěla získat dotace z evropského programu integrovaných územních investic (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace. Jsou zaměřené na školství, životní prostředí nebo sociální oblast. Návrhy budou muset podstoupit diskusi v zastupitelstvu, řekl dnes novinářům starosta František Pilný (ANO).

Dvě akce jsou již téměř připravené k žádostem o dotaci. S pomocí evropských peněz chce radnice vybudovat odborné učebny v Základní škole Husova, projektovou dokumentaci má hotovou. Pro výstavbu knihovny v Topolské ulici je již vydáno stavební povolení a zpracovává se podrobný projekt.

Připravují se také protipovodňová opatření u sídliště Stromovka. Při přívalových deštích lokalitu zaplavuje voda, zasahuje i do panelových domů. Sídliště totiž stojí v místě, kde kdysi voda z polí přirozeně odtékala a byl tam i rybník. Současná kanalizace není na prudký déšť dimenzovaná. Pomoci by mělo několik menších poldrů výše v polích, kde by vznikla i louka se stromy se vzhledem městského parku. Náklady by se mohly pohybovat kolem 50 milionů korun. Dosud je zpracovaná studie, vedení města rozhodlo, že objedná projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Léta se rovněž připravuje regenerace parku u kostela svatého Michala, který město získalo od římskokatolické farnosti. Projekt byl už v minulosti zpracován, obsahoval opravy chodníku, veřejného osvětlení, inženýrských sítí a celkovou obnovu zeleně. Po úpravách by měl park mít odpočinkový charakter. "Já bych chtěl, aby se k tomu přiřadily další zelené plochy v Chrudimi, ale uvidíme, jak nám to bude, nebo nebude vycházet," uvedl Pilný.

Nejnákladnější a nejsložitější projekt Chrudim plánuje v průmyslové zóně Západ, kde chce vybudovat separační dvůr. Měl by obsahovat recyklační dvůr, kompostárnu, administrativní budovu se šatnami, sklady, garáže, váhy, překladiště odpadu a především dotřiďovací linky včetně lisování a drcení. Počítá se i s kompletní technologií pro provoz a manipulační a dopravní technikou. Plán před časem vzbudil odpor části obyvatel Markovic i některých firem z průmyslové zóny, obávají se zvýšeného hluku, zápachu z kompostárny, prašnosti a zvýšení dopravní zátěže, poukazují také na možné snížení hodnoty jejich nemovitostí. Město proto navrhlo, aby byla z projektu vypuštěna kompostárna. Uvolněnou plochu by mohlo prodat dalšímu investorovi. Zatím čeká na výsledek posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA).

Evropské peníze chce Chrudim využít také pro dostavbu a modernizaci městské noclehárny a ubytovny v Tovární ulici. V budoucnu by měla poskytovat i pečovatelskou službu lidem bez přístřeší. Ta dosud ve městě chybí. Budova slouží jako noclehárna a nízkoprahové denní centrum až pro 18 klientů. V druhém a třetím nadzemním podlaží je městská ubytovna pro 66 lidí. Objekt by měl být celkově zrekonstruován, díky novému výtahu by se stal bezbariérový a přistavělo by se další patro. Kapacita přízemí by se zvýšila z 18 na 23, v novém čtvrtém patře by byla pečovatelská služba. Za tímto účelem by vzniklo v nástavbě pět místností pro deset klientů.