husqvarna

Chomutov pošle připomínky k uvažované spalovně komunálního odpadu

Chomutov (ČTK) - Chomutov pošle připomínky k uvažované spalovně komunálního odpadu v centru města do procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí, jak navrhlo opoziční hnutí PRO Chomutov. Hnutí dlouhodobě projekt spalovny kritizuje. ČTK o tom dnes informoval zastupitel města Jan Rödling (PRO Chomutov). Náměstek primátora David Dinda (Nový Sever) ČTK řekl, že se zastupitelé shodli na usnesení, které vyhovuje všem stranám.

Teplárna Actherm, ve které se o vzniku spalovny uvažuje, by měla ročně zpracovat asi 60.000 tun odpadu. Podle závěru zjišťovacího řízení ministerstva životního prostředí se odpad bude svážet z Ústeckého i Karlovarského kraje. Ve spalovně se bude likvidovat jak komunální odpad, tak například i odpad, který je ukládán na skládky, ale není nijak využíván. Vedlejším produktem spalování má být škvára a železný šrot. Spalovna by měla vzniknout z bývalé teplárny.

Vedení města původně chtělo podle opozice vzít na vědomí, že záměr spalovny absolvuje posouzení vlivu na životní prostředí EIA. "Trochu jsme doufali, že si město nechá zpracovat vlastní analýzu od nezávislých odborníků, aby mohlo dát odborné připomínky k celému záměru. To se nestalo," uvedl opoziční zastupitel Marian Bystroň (PRO Chomutov). Hnutí PRO Chomutov proto předložilo vlastní usnesení, kde uvedlo připomínky ke spalovně. Po diskuzi byl s drobnými úpravami tento materiál schválen. "V něm prakticky uvádíme věci, které nám na spalovně vadí. Tedy to, že by se odpad ke spálení dovážel z velkých vzdáleností, vedlo by to k menší recyklaci, která by měla být naopak největším cílem. A myslíme si, že kapacita již schválených spaloven převyšuje potřeby odpadového hospodářství," uvedl Bystroň.

Zastupitelé už v únoru souhlasili s tím, aby kvůli zvažované spalovně vznikla pracovní skupina. Podle náměstka Dindy se již několikrát sešla a výstupy představí zastupitelům. "Zastupitelstvo v usnesení zohlednilo jak postoj opozice nebo tedy PRO Chomutov, tak postoj původní, abychom v tomhle táhli za jeden provaz," řekl náměstek.

Pokud záměr úspěšně zvládne posouzení vlivu na životní prostředí a získá potřebná povolení, měla by stavba spalovny začít v roce 2024. Projednání záměru s obyvateli by se mělo uskutečnit letos v červnu. O něco větší spalovna má vzniknout v Komořanech.