husqvarna

Chomutov hledá v soutěži zpracovatele návrhu přeměny lázní na knihovnu

Chomutov 6. října (ČTK) - Chomutov hledá v architektonické soutěži zpracovatele návrhu přeměny bývalých městských lázní na moderní knihovnu. Účastníci by měli ve svých návrzích respektovat okolí historické budovy i její konstrukci. Město předpokládá, že by přestavba měla vyjít asi na 600 milionů korun bez daně. Vyplývá to z informací na webu, kde radnice zveřejňuje veřejné zakázky.

V centru padesátitisícového města stojí lázně od 80. let minulého století. Veřejnosti přestaly sloužit před deseti lety. Vedení dřív nevyloučilo ani demolici stavby. Objevila se i řada nápadů, jak bývalé lázně využít. Bylo mezi nimi například centrum vzdělávání, zázemí pro surfaře s umělou vlnou, botanická zahrada a další.

Budova by měla sloužit také ke kulturním, společenským či kreativním aktivitám. Návrh by měl respektovat okolí stavby, tedy centrální park. Vybraný návrh, který se stane podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace, musí rovněž zahrnovat využití obnovitelných zdrojů. Radnice počítá s tím, že po přeměně najdou v nové knihovně vyžití obyvatelé všech věkových kategorií i návštěvníci města. Prostory někdejšího jezuitského gymnázia, kde knihovna v současné době sídlí, neumožňují rozvoj dalších služeb. Účastníci soutěže by proto měli ve svých návrzích pracovat s tím, že se do budoucna budou jednotlivé funkce knihovny měnit.

Ze soutěžního zadání také vyplývá, že by s ohledem na charakter stavby měly být minimalizovány zásahy do nosných konstrukcí. Jednou z hlavních výzev bude také navržené řešení obvodového pláště. Původní fasáda je totiž výrazným prvkem, úkolem účastníků tak bude zvolit takové řešení, které nejenom splní tepelně technické parametry, ale také bude stavbu reprezentovat.