Cime 3 kvartal 2024

České stavebnictví na rozcestí. Může být pandemie impulsem ke změně?

Pandemie COVID-19 zasáhla české stavebnictví s nebývalou razancí. Tento segment průmyslu trpěl v České republice již před krizí svými specifickými problémy. Extrémně dlouhé stavební řízení, limity na nové výstavby v centrech větších měst nebo omezené kapacity lidských zdrojů způsobily, že rychlost českého stavebnictví se zpomalila, zatímco náklady se výrazně navýšily. V mezinárodním měřítku se čím dál tím častěji hovořilo o potřebě masivnější digitalizace oboru a přechodu na Stavebnictví 4.0. I v České republice toto téma rezonovalo a na trhu se objevily nejrůznější digitální nástroje, které procesy zjednodušují a zefektivňují. „Jelikož konvenční zdroje jsou vyčerpány, je jedinou možností otočit způsob řešení a hledat jiné cesty jak všem lidem na stavbě ulehčit práci a snížit tak celkové nároky na počet pracovníků na stavbách,” vnímá situaci Adam Vostárek z PlanRadaru, aplikace pro digitální správu stavebních procesů.

Nečekány příchod světové pandemie koronaviru na začátku roku 2020 však problémy oboru ještě prohloubil. Uzavření hranic vedlo k výraznému omezení možností využití pracovní síly kvalifikovaných řemeslníků z jiných částí Evropy. Zásahy do volného pohybu osob se citelně dotkly i možností pohybu nejen na veřejnosti, ale i na pracovištích. Následně přišly dlouhotrvající výpadky dodávek materiálů i technologií a stavební práce se tak výrazně protáhly. Problémy měly stejně tak velké mezinárodní firmy, malé regionální společnosti i drobní živnostníci. Trpěl také široký dodavatelský a subdodavatelský řetězec na celý segment stavitelství navázaný. Právě s příchodem pandemie se tak naplno projevily negativní dopady absence širší digitalizace celého oboru. „Obrovskou výhodou aplikace PlanRadar je plná modifikovatelnost uživatelského prostředí. To tedy platí i pro správu materiálu. Lze vést přehled materiálu, dodávek, využívat označení polohy GPS, nebo NFC technologie, kdy se čtecí čipy připínají přímo na konkrétní prvky dodávané na stavbu a tím pádem lze jednoduše kontrolovat, co na stavbu bylo již dodáno, kdo a kam prvek osadil, doplnit o příslušnou dokumentaci, foto, video atd.,“ vysvětluje Adam Vostárek výhody aplikací jako je například PlanRadar.

Pomoci oboru by mohl nový stavební zákon, který má, mimo jiné, výrazně zkrátit rychlost udělení stavebního povolení. Zákon letos na konci května schválila poslanecká sněmovna a nyní míří do senátu ČR. Poslanci schválili návrh, kdy stavební úřady přejdou pod stát. Nadřízen jim bude Nejvyšší stavební úřad a systém bude organizován podobně jako finanční úřady. Potřebu nového stavebního zákonu podporuje, dle nejnovějšího průzkumu výzkumné agentury IPSOS až 75 % respondentů (průzkum probíhal v ČR na konci března a zúčastnilo se ho 1 050 občanů ve věku 23–65 let). „Stavební povolení je problémem ve stavebnictví, který ve výsledku dopadá a negativně ovlivňuje všechny účastníky stavebního řízení. Dnes již můžeme s klidným svědomím říci, že dlouhodobě. Reálně to koneckonců pociťuje přímo i neodborná veřejnost při nákupu nemovitostí, bytů, rodinných domů atd.,“ dodává k legislativě Adam Vostárek z PlanRadaru.  Nicméně řada účastníků stavebních procesů, od developerů po dodavatele, se shoduje, že všechny zaváděné inovace se neobejdou bez komplexní a hluboké digitalizace – a to jak na stavbách, tak i ve státní správě.