Cime 3 kvartal 2024

Certifikace udržitelnosti šetří provozní náklady budov i o desítky procent

Problematika udržitelného rozvoje je jedním ze stěžejních společenských témat naší doby a silně rezonuje i v oblasti developmentu, kde roste poptávka po ekologicky šetrných budovách. Zda daná stavba dosahuje vyhovujících parametrů, pozná zájemce především podle uváděných certifikací. Těch po celém světě existuje okolo šesti set. V ČR se pro velké projekty jako kanceláře nebo administrativní budovy používají primárně tři – BREEAM, LEED a národní SBToolCZ. Certifikace ovšem nemají pouze ekologický rozměr. Kladou silný důraz i na energetickou účinnost a ekonomičnost provozu. Provozovatelé certifikovaných budov tak mohou ušetřit i desítky procent nákladů oproti budovám bez certifikace.

Všechny systémy, se kterými se na trhu můžete setkat, využívají složitou komplexní metodiku výpočtu, zahrnující řadu oblastí, jako je zeleň na pozemku, automatizaci provozu i třeba zdravotní nezávadnost materiálů. Výsledné certifikáty tak představují zjednodušení informace o ekologičnosti stavby pro zájemce o jejich koupi nebo pronájem. Podobně jako energetické štítky představují tyto certifikáty i marketingový nástroj, který držiteli dává výhodu nad konkurencí, která stavby certifikované nemá.

Význam certifikace roste se stále sílícím zájmem zákazníků o dopad jejich podnikání na životní prostředí i o energetické a jiné výdaje spojené s provozem byznysu. V ČR se pro tyto potřeby využívají celosvětově nejrozšířenější certifikace BREEAM a LEED, společně s českou SBToolCZ. Stále častěji je možné se setkat i s certifikací WELL. Splnění certifikačních podmínek tak obecně znamená, že budova byla navržena s ohledem na vyšší energetickou účinnost, nižší provozní náklady a co možná nejvyšší komfort pro uživatele prostor.

Britská certifikace BREEAM

Systém BREEAM (Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method) vznikl již v roce 1990 a je tak nejstarším hodnotícím systémem na světě. V rámci certifikačního systému je možné hodnotit budovy ve všech fázích životního cyklu, od projektu a výstavby, přes provoz až po přestavbu. Certifikační autoritou tohoto systému je institut BRE Global Ltd. (Building Research Establishment). Systém existuje v několika verzích jako je BREEAM International New Construction (BINC) nebo BREEAM In-Use (BIU) a další.

BREEAM pracuje s multikriteriálním hodnocením, kdy výsledkem je procentuální hodnocení. Díky metodice výpočtu může výsledné skóre dosáhnout až 110 %. Splnění všech základních požadavků zde představuje 100 % a 10 % připadá na 10 kreditů s váhou 1 %, které jsou v BINC označeny jako Innovation a v BIU Exemplary. V obou případech jde o prvky budovy, které jsou považovány za prioritní do budoucna, například velmi pokročilý systém řízení spotřeby energie.

Americký program LEED

Certifikační program LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) využívá pro hodnocení budov systém povinných a volitelných kreditů. Splnění volitelných kreditů je ohodnoceno body a podle jejich výše je stavba zařazena do 4 kategorií – Certified (všechny povinné kredity a 40-49 bodů), Silver (všechny povinné kredity a 50-59 bodů), Gold (všechny povinné kredity a 60-79 bodů) a Platinum (všechny povinné kredity a 80+ bodů).

Národní varianta SBToolCZ

SBToolCZ je národní český certifikační nástroj vycházející z mezinárodního certifikačního systému SBTool, za kterým stojí International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE). Hlavní předností SBToolCZ je specializace na lokální podmínky, včetně aktuální legislativy České republiky. Certifikace se provádí ve třech skupinách: environmentálních, sociálních a ekonomických kritériích včetně managementu, a navíc se věnuje i oblasti lokality, která hodnotí nejbližší okolí budovy. Tento certifikát kvality budovy má 4 stupně – budova hodnocena (0 – 3,9 bodů), - certifikát kvality budovy bronzový (4 – 5,9 bodů), stříbrný (6 – 7,9 bodů) a zlatý (8–10 bodů). Zástupcem iiSBE pro Českou republiku je Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov.

Certifikační systém WELL

Přímo na zdravé vnitřní prostředí budov cílí mezinárodní certifikační systém WELL, který vznikl na základě faktu, že zdravé vnitřní protřídí snižuje významným způsobem náklady na zaměstnance a zároveň zvyšuje jejich produktivitu. WELL ve své podstatě doplňuje certifikační systémy LEED a BREEAM zaměřené na trvalou udržitelnost budov o detailnější hodnocení vlivu budov a prostředí na lidské zdraví a komfort, které klade na první místo.

Certifikační systémy posuzují nejen prostředí stavby, ale i použité materiály a jejich dopad například na prosvětlenost, kvalitu vzduchu nebo tepelný komfort. Naše akustické panely díky svým parametrům představují pro investora výhodu, protože přinášejí důležité kredity při plnění certifikačních kritérií. V případě certifikace BREEAM až 23 kreditů napříč 4 sledovanými kategoriemi. To představuje více než 20 % z celkového počtu 110 dosažitelných kreditů,“ přibližuje Iveta Králová, Key Segments Manager společnosti Ecophon. Ta bezmála čtyřicet let vyvíjí a prodává akustické systémy na absorpci hluku.

LEED umí uspořit víc než 40 % energií i vody

S certifikacemi udržitelnosti mají logicky bohaté zkušenosti stavební a developerské firmy. Jednou z nich je i společnost Skanska, která certifikační systémy LEED a WELL implementuje do svých kancelářských projektů již řadu let. „Certifikaci udržitelnosti bych s nadsázkou přirovnala ke kuchařce – provádí stavební firmu procesem, na jehož konci je šetrný a úsporný dům. Naše výchozí stavební standardy jsou už tak hodně striktní, co se týče úspornosti nebo komfortu pro uživatele, ale LEED a WELL nás v těchto aspektech posouvají ještě dál,“ prozrazuje Eva Nykodymová, Environmental Manager jednotky Skanska Commercial Development Europe.

Jak se tedy certifikace udržitelnosti konkrétně promítá do provozních nákladů budov?

My dle metodiky LEED uspoříme více než 40 % energií i vody, když bych porovnávala se standardním modelem objektu bez řešení vyžadovaných certifikací. Je zkrátka obrovský rozdíl, když stavíte v souladu s principy metodiky LEED, nebo stavíte jen tak a nekladete důraz například na účinnost systému vzduchotechniky, na záchyt vody, na využití úsporných armatur atd. Čím vyšší certifikační úroveň LEED, tím více opatření a více úspor. Registrujeme, že trh věnuje optimalizaci uhlíkové stopy a energií nebo výrobě obnovitelných energií zvýšenou pozornost. Důraz na udržitelnost provázanou s ekonomičností byl výrazný i před energetickou krizí, ale aktuální ceny energií a inflace jej zásadně umocnily,“ uzavírá Eva Nykodymová.

Společnost Ecophon vyvíjí, vyrábí a prodává akustické výrobky a systémy, které přispívají ke zlepšení prostředí pro práci, vzdělávání i osobní život a zároveň ke zvyšování celkového komfortu a výkonnosti lidí. Její experti ve spolupráci s prestižními akademickými institucemi provádí akustické studie a výzkumy, jejichž výsledky následně implementuje do rozvoje kvality a funkčnosti vlastních produktů. Společnost působí ve více než 44 zemích a zaměstnává přibližně 800 zaměstnanců. Je součástí skupiny Saint-Gobain a sídlo společnosti se nachází ve Švédsku. Ecophon byl hrdým sponzorem Mezinárodního roku zvuku 2020 – 2021 - globální iniciativy, která zdůrazňuje význam zvuku a způsoby, jakými ovlivňuje náš každodenní život. Více informací naleznete na www.ecophon.com/cz.