husqvarna

Bytová výstavba v Olomouckém kraji v pololetí klesla o 8,9 pct

Olomouc 15. srpna (ČTK) - Bytová výstavba v Olomouckém kraji klesá i letos. Za první pololetí začala v kraji stavba 800 bytů, meziročně jich bylo o 8,9 procenta méně, vyplývá z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Bytová výstavba v kraji už loni po předchozím růstu meziročně klesla o 8,2 procenta, jelikož značnou část stavební sezony poznamenala pandemie koronaviru. Předloni bytová výstavba v Olomouckém kraji naopak vzrostla o 2,3 procenta.

"Ke snížení došlo u nové výstavby bytů, kterých bylo zahájeno 651. Meziročně jich bylo o 104 méně, což odpovídalo poklesu o 13,8 procenta. Naopak zahájených bytů, které vzniknou změnou dokončených staveb, bylo 149 a ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se jejich počet zvýšil o 26 bytů," komentovala bytovou výstavbu v kraji Jarmila Benešová z olomoucké pobočky ČSÚ.

Byty, jejichž stavba byla zahájena v Olomouckém kraji, tvořily v pololetí 3,9 procenta z celkového počtu zahájených bytů v celém Česku. Jejich počet v ČR se meziročně zvýšil o o 9,1 procenta na 20.335 zahájených bytů. Meziročně vyšší počet zahájených bytů byl evidován v deseti ze 14 krajů. Absolutně nejvíce jich bylo zahájeno ve Středočeském (3451 bytů) a Jihomoravském kraji (2860 bytů).

V prvním pololetí byla v Olomouckém kraji dokončena stavba 929 nových bytů, meziročně o 17 procent méně. O pětinu nižší byl počet dokončených bytů v nové výstavbě, kterých bylo zkolaudováno 865, což je pokles o 19,3 procenta. Dalších 64 bytů vzniklo změnou již dříve dokončených staveb. Podobně jako u zahájených bytů bylo nejvíce dokončených bytů v nových rodinných domech, a to 577.

Výrazný pokles byl v prvním pololetí v kraji zaznamenán u dokončených bytů v nových bytových domech. Celkem jich bylo 285, meziročně o o polovinu méně. V nebytových budovách pak bylo od ledna do června dokončeno 13 bytů.

Za celý rok 2020 začala v Olomouckém kraji stavba 1917 bytů, meziročně o 8,2 procenta méně. Z celkového počtu zahájených staveb bytů jich loni připadlo 1675 na novou výstavbu. Stavba dalších 242 bytů byla zahájena v už dokončených stavbách. V roce 2019 byla v Olomouckém kraji zahájena stavba 2089 bytů, jejichž počet meziročně vzrostl o 2,3 procenta a byl druhý nejvyšší za posledních 11 let.

Bytová výstavba v posledních letech ožila hlavně v Olomouci, kde se nyní připravuje, staví či dokončuje několik velkých bytových projektů. Developerské společnosti staví byty v městské části Slavonín a další vznikly v areálu bývalého telekomunikačního podniku SPT Telecom na Tabulovém vrchu.

Společnost Sochorova stavební na místě bývalých kasáren v centru Olomouce staví více než 300 bytů. Více než 200 bytů ve dvou etapách postaví v areálu bývalých sladoven a mrazíren developerská společnost Link City Centrum NS. Kvůli vysokým cenám stavebních prací byl ale pozastaven projekt luxusní obytné čtvrti Šantovka Living, ve které mělo být 200 bytů. Lidem, kteří už složili zálohy, se developer rozhodl vrátit peníze. Podle firmy zatím není možné stavbu uskutečnit.