Cime 3 kvartal 2024

Building Roadshow Zlín se blíží

Velkolepá show s ukázkami nejnovějších užitkových vozidel, stavebních strojů, techniky, stavebních materiálů a služeb ve stavebnictví.

5. ročník Building Roadshow Zlín a tenisový turnaj stavařů se letos uskuteční na konci srpna 29. srpna v krásném areálu ve Zlíně na Vršavě.

Konferenčním partnerem Building Roadshow Zlín a tenisového turnaje stavařů bude opět Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury. Cílem Sdružení je zlepšení dopravní dostupnosti, která je nezbytnou podmínkou pro hospodářské oživení a další rozvoj oblasti střední a východní Moravy. Sdružení chce napomoci sladění rozvojových plánů zapracovaných v územně plánovacích dokumentech a podpořit proces kontinuální přípravy staveb včetně jejich případného financování.

Akce se zúčastní a pozvaní jsou ředitelé, členové představenstva, manažeři stavebních, výrobních, projektových a developerských společností, investoři ze státního a soukromého sektoru.

Harmonogram:

8.00 - 8.30 prezentace na tenisový turnaj
8.30 slavnostní zahájení
9.00 zahájení tenisového turnaje
10.00 zahájení výstavy Building Roadshow Zlín 2019
12.00 vystoupení šermířského spolku Honorata
16.00  předpokládaný konec tenisového turnaje
16.30 vyhlášení vítězů
17:00 ukončení výstavy Roadshow 
17.00 vystoupení hudební skupiny Banda del Caffe (večerní program)

Stavaři, těšíme se na Vás
Tým redakce