husqvarna

Budoucnost zemního plynu představí největší oborová konference v České republice

  • Odborníci z oblasti energetiky budou řešit hlavní výzvy pro současné plynárenství
  • Zájemci mohou sledovat konferenci on-line zdarma

Praha 20. září 2022 – Ruský zemní plyn je mrtev. Ať žije LNG, biometan, vodík a zemní plyn jiného původu. O využití plynů do budoucna budou diskutovat účastníci Podzimní plynárenské konference, tradičně organizované Českým plynárenským svazem. Uskuteční se ve dnech 3. a 4. října ON-LINE a po registraci zdarma pro stovky účastníků. Záštitu nad 28. ročníkem převzalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Generálním partnerem konference je společnost MND, dalšími partnery jsou NET4GAS, Pražská plynárenská Distribuce, GasNet a EG.D.

„Letošní rok je pro plynárenství výjimečný a stejně taková bude naše konference. Připravujeme širokou diskuzi o aktuálních tématech, kterou letos nutně spojují dopady války na Ukrajině a rostoucí ceny energií. Tradiční nastínění budoucí role plynů, zejména pak těch obnovitelných, tak získává zcela nové rozměry,“ uvedla Veronika Vohlídková, zastupující výkonná ředitelka ČPS, a dodala: „Na akci vystoupí několik desítek řečníků z řad představitelů veřejné správy, odborných institucí a vrcholového managementu energetických firem.“

Během pondělního programu se bude v rámci jednotlivých bloků konkrétně hovořit o vývoji evropské energetické politiky, navrhovaných postupech a řešeních současné krize nebo o změnách v obchodování s plynem v souvislosti s navrhovanými opatřeními a zásahy do trhu. Důležitým tématem bude rovněž bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu, kde se řečníci zaměří mimo jiné na dopady možného nedostatku plynu na distribuční soustavu nebo posílení role podzemních zásobníků plynu pro zajištění vyšší národní energetické bezpečnosti.

Úterní program přiblíží možnosti využití takzvaných obnovitelných, dekarbonizovaných plynů. Hovořit se bude především o biometanu, jako o klíčovém domácím zdroji s reálným a významným potenciálem a o vodíku. V jeho případě bude řeč zejména o připravenosti českého plynárenství na využití směsí zemního plynu s vodíkem, o jeho potenciálu v rámci průmyslu a o perspektivách do budoucnosti.

Rolí řečníků se v průběhu dvoudenního on-line setkání zhostí mimo jiné Lukáš Pokrupa, výkonný ředitel  MND Energie, Radek Benčík, výkonný ředitel pro provoz společnosti NET4GAS, Martin Pacovský, předseda představenstva společnosti Pražská plynárenská, nebo Thomas Merker, jednatel společnosti GasNet. Ze zahraničních účastníků pozvání přijali například James Watson, generální tajemník Eurogas, nebo Boyana Achovski, generální tajemnice Gas Infrastructure Europe.