husqvarna

Budoucí vývoj cen nájmů v Praze

Komentář Zuzany Chudoba, Managing Director, BTR Consuling

V loňském roce jsme zaznamenali poměrně prudký vývoj cen nájmů. Díky hned několika vlivům najednou – vysoké míře inflace (18,1 %), války na Ukrajině a s ním spojenému odchodu mnoha Ukrajinců do ČR a nakonec dlouholeté stagnaci nájmů – došlo k meziročnímu nárůstu o téměř 20 %.

Zdroj: Deloitte

Z přiloženého grafu od našeho obchodního partnera Deloitte můžeme vidět, že nárůst nájmu za m2 se týkal všech segmentů nájemního trhu.

Nutno však podotknout, že se jedná o statistiky průměrné, které uvádějí všechny části Prahy a nerozlišují například, zda je byt vybavený nábytkem nebo je součástí nájmu garážové stání a sklep.

V segmentu Developerské projekty se jedná hlavně o nájemné v bytech v developerských projektech vlastněných individuálními majiteli.

Z našich statistik a průzkumu veřejných zdrojů trhu však vyplývá, že na trhu s nájemními byty vzniká ještě kategorie Developerské projekty vlastněné institucionálními majiteli. Tedy byty v jednom objektu, zpravidla plně vybavené nábytkem, profesionálně pronajímané a spravované. V Praze jich zatím mnoho není, ale postupně vznikají. Zatím můžeme jmenovat majitele jako AFI, CPI, Zeitgheist, Bohemia Interactive apod.

Ceny za m2 se v těchto projektech v loňském roce pohybovaly v rozpětí 550–610 Kč/m2/měsíc.

Vývoj nájemného v letošním roce

Od začátku roku sledujeme stagnaci cen nájmu. Na rozdíl od loňského roku, kdy bylo na jeden byt 10 zájemců, je to aktuálně spíše o polovinu méně. Je to způsobeno nejen nárůstem cen nájmu, ale hlavně i růstem cen energií. Celková cena za nájem, poplatky za služby a energie, internet atd. se průměrně u bytů v novostavbách pohybuje u bytu velikosti 2+kk až 30 tisíc Kč za měsíc. Vzhledem k tomu, že výplaty rostly asi o 5 %, schopnost jednotlivců platit takto vysoký nájem nyní klesá.

Domnívám se tedy, že v letošním roce, ačkoliv se inflace očekává stále poměrně vysoká, nebude růst cen nájmu tak dramatický jako v loňském roce, bude spíše stagnovat. V roce 2024 očekávám, že se bude jednat o korekci nájmu v jednotkách procent. A to hlavně tam, kde prozatím nedošlo k dramatickému nárůstu.

Institucionální trh s nájemním bydlení Rezidenční trh v České republice, ale i v celé Evropě nyní zamrznul kvůli ekonomickému oslabení. U nás je to dáno navíc i výší úrokových sazeb a celkových podmínek při pořizování hypotéky. Trh tak vkládá naděje do institucionálního nájemního bydlení. Ale ani tady teď není vyhráno, protože financování je pro většinu subjektů poměrně stejně drahé jako pro fyzické osoby. Navíc většina institucionálních investorů očekává 5% hrubý výnos z nájmu. Což nyní v hlavní městě nevychází, pokud se průměrná prodejní cena novostaveb pohybuje okolo 150 tisíc korun za m2. Většina z nich je tak ochotna zaplatit okolo 120 tisíc korun za m2 včetně DPH.