Komatsu potřebu bagr

Brno nabízí k pronájmu 28 startovacích bytů, zájemci se mohou hlásit do 18. 8.

Brno 26. července (ČTK) - Brno nabízí mladým rodinám 28 startovacích bytů, které jsou určené pro manželské, registrované i nesezdané páry. Podmínkou je věk maximálně 40 let, míněno v momentě podání žádosti. Na webu to uvedlo tiskové středisko magistrátu. Přednost mají rodiny s dětmi. Zájemci se mohou hlásit do 18 srpna.

Cílem startovacího bytu je usnadnit lidem cestu k vlastnímu bydlení. Díky nižšímu nájmu si mohou našetřit na vlastní bydlení. Město startovací byty nabízí na dobu tří let s možností prodloužení o dva roky. Podmínkou je to, aby žádný z žadatelů nebyl nájemcem jiného startovacího bytu v Brně. Rovněž žadatelé nemohou vlastnit bydlení, a pokud jsou v nájmu, musí doložit, že jejich nájem je pro ně nevyhovující například vzhledem k finanční a sociální situaci.

Město dá přednost rodinám s dítětem nebo dětmi, přičemž za dítě považují i dítě počaté, ale ještě nenarozené. Limitovaná je výše příjmu. Společný čistý měsíční příjem musí dosahovat minimálně 0,8 násobku a maximálně 1,7 násobku průměrné hrubé mzdy vyhlašované Český statistickým úřadem za předchozí rok. Aktuálně jsou podle města tyto částky v rozmezí od 30.271 do 64.326 korun.

Brno spravuje bezmála 30.000 bytů, což je asi 15 procent z celkového počtu bytů v Brně. Zbytek je v soukromém vlastnictví. Stovky bytů město využívá jako sociální nebo startovací.