Komatsu potřebu bagr

Brno chce vydat změnu územního plánu pro vznik třetího kampusu

Brno 12. ledna (ČTK) - Brno chce vydat změnu územního plánu, která umožní u Porgesovy ulice výstavbu vědecko-výzkumného kampusu nazvaného Mendel Quarter. Novinářům to dnes řekl radní pro územní plánování Filip Chvátal (KDU-ČSL). Podle něj by tak v Brně po Masarykově univerzitě a VUT vznikl třetí kampus. V blízkosti Mendelovy univerzity ho má v plánu soukromý subjekt. Podle Jiřiny Studenkové z Mendelovy univerzity to není projekt univerzity. Kromě toho Brno plánuje dvě územní studie na rozvoj lokalit Palcary a při ulici Holzova.

Radní doporučují zastupitelům, aby vydali změnu územního plánu týkající se lokality mezi třídou Generála Píky a ulicí Porgesovou. "Cílem je umožnění výstavby vědecko-výzkumného kampusu s názvem Mendel Quarter, a to včetně rozvoje bydlení a ubytování pro zaměstnance, stážisty a konzultanty této instituce," uvedl Chvátal.

Kromě toho město nechá vypracovat dvě územní studie na rozvoj dvou lokalit. Územní studie jsou první z 27, které jsou podmínkou pro nový územní plán, ve kterém jsou zatím tyto lokality ponechané pouze v obecné rovině. Jedna studie se týká lokality při ulici Holzova Líšni, kde je v plánu výstavba bydlení. "Je potřeba, aby byla definovaná podrobnější prostorová regulace. Dále je nutné, aby vznikla veřejná infrastruktura, pobytové prostory pro relaxaci, zeleň a nezbytná veřejná vybavenost," řekl Chvátal. Důležité podle něj bude dopravní napojení na ulice Bratří Šmardů a Borkovcovu a zajištění prostupnosti z Holzovy ulice.

Druhá územní studie se týká lokality Palcary poblíž brněnské zoo a přírodní nivy řeky Svratky. "Díky studii získá město a městská část návrh smysluplného rozvoje dané lokality, ve které se nachází nevyužívaný brownfield, areál bývalého JZD. Bude nutné zohlednit požadavky místní samosprávy a navrhnout vyváženou skladbu funkčních ploch, aby vznikla lokalita se smíšeným využitím," řekl Chvátal.