husqvarna

Brněnská metropolitní oblast podpoří projekty za 625 milionů korun

Brno (ČTK) - Brněnská metropolitní oblast, která zahrnuje Brno a okolní obce, připravuje další dvě desítky projektů za 625 milionů korun. Týkat se budou dopravy, školství a sociálních služeb. Lze na ně žádat o evropské dotace, uvedl dnes brněnský magistrát v tiskové zprávě. Mezi lety 2021 až 2027 může oblast zahrnující přes 180 obcí včetně Brna a jeho okolí získat celkem osm miliard korun z evropských prostředků.

Dvě inovace předložila společnost Kordis, která v kraji koordinuje veřejnou dopravu. "První projekt se zaměřuje na rozšíření systému Pípni a jeď, který usnadňuje nákup jízdenek v Brně od poloviny roku 2020. Nyní má být prostřednictvím nástroje ITI, tedy integrovaných teritoriálních investic, financováno jeho rozšíření do vlaků a regionálních autobusů zajišťujících dopravu v Brněnské metropolitní oblasti," uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Cílem druhého projektu je především sběr dat a s ním spojené informování cestujících i koordinátora dopravy. Kordis plánuje pořízení detektorů a naváděcích systémů pro vybraných deset P + R parkovišť v metropolitní oblasti a také přenosných závor, které budou na vjezdu zvýhodňovat držitele předplatních jízdenek. Informace o vytíženosti parkovišť se objeví na nově instalovaných informačních panelech i v aplikaci Poseidon. Regionální autobusy budou mít software, který řidiče při jízdě informuje o aktuální dopravě. Dále přibude 15 elektronických informačních panelů s přesnějšími údaji o poloze vozidel v okolí zastávky.

Řídicí výbor Brněnské metropolitní oblasti se zabýval také dvěma cyklostezkami v okolí Ivančic a Pozořic. Cílem prvního z projektů je propojení Ivančic a Dolních Kounic, kdy cyklostezka navazuje na další změny v okolí, jako je plánovaná revitalizace kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Druhý projekt se zaměřuje na vybudování sítě cyklostezek kolem Pozořic v délce necelých tří kilometrů, která napojuje Brno na tuto část metropolitní oblasti a navazuje na systém cyklostezek kolem Pozořic z minulého období.

Podporu dále získaly čtyři projekty rozšiřující kapacitu mateřských škol v zázemí Brna a dalších 11, které cílí na zvýšení kvality základních škol díky výstavbě nových odborných učeben. Posledním projektem je druhá etapa rozvoje inteligentních dopravních systémů v Brně, která obnáší pořízení nových semaforů a instalování kamer na vybraných křižovatkách především v oblasti velkého městského okruhu Tomkovo náměstí – Rokytova.

Prostřednictvím Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ již získaly podporu projekty za 2,3 miliardy korun z celkové alokace osmi miliard. S vypsáním dalších výzev se počítá v létě a budou zaměřené na cestovní ruch, památky, veřejná prostranství a muzea.