Komatsu potřebu bagr

Bourání hal úpravny rudy u Rožné nebude mít podle úřadu významný vliv na okolí

Dolní Rožínka (Žďársko) 29. prosince (ČTK) - Bourání objektů chemické úpravny uranové rudy u Rožné na Žďársku nemůže mít významný vliv na životní prostředí. Vyplývá to ze závěrů zjišťovacího řízení v informačním systému EIA. Státní podnik Diamo má v plánu odstranit 14 stavebních souborů úpravny, které jsou na ploše zhruba 2,5 hektaru. Možné dopady tohoto záměru na okolí posuzovalo ministerstvo životního prostředí. Rozhodnutí bylo zveřejněné 16. prosince.

Veřejnost se podle ministerstva k oznámení záměru nevyjádřila a od dotčených orgánů nevyplynul požadavek na podrobnější posuzování.

Záměr zpracoval odštěpný závod Geam, který má Diamo v Dolní Rožínce na Žďársku. Chemická úpravna uranové rudy sloužila tamnímu uranovému dolu, v němž komerční těžba skončila před pěti lety. Unikátní technologie je i s ohledem na kontaminaci radionuklidy v podstatě nevyužitelná pro jiné účely. Podle podniku není efektivní vydávat peníze ani na její zachování. Uvedl to v oznámení záměru na odstranění objektů hlavní výroby závodu chemická úpravna, které bylo zveřejněné letos v říjnu.

"Naším cílem je, abychom měli demolici objektů technicky a legislativně připravenou v lednu 2022. Ukončení prací v současné době předpokládáme v prosinci 2026," uvedla minulý měsíc na dotaz ČTK vedoucí odboru komunikace v Diamu Lenka Rychtaříková.

Rudu z ložiska Rožná nejdříve zpracovávaly na uranový koncentrát úpravny v Nejdku u Karlových Varů, v Příbrami a v Mydlovarech. Chemická úpravna na Žďársku byla uvedená do provozu v roce 1968. Komerční těžba v dole u Rožné skončila v prosinci 2016. Dosloužil jako poslední uranový důl ve střední Evropě, rudu horníci naposled dobývali ve 24. patře, tedy 1200 metrů pod povrchem. Uranová ruda se v tamní úpravně zpracovávala na prodejný uranový koncentrát do pololetí 2017.

Likvidaci objektů chemické úpravny chce podnik provádět postupně. Kvůli kontaminaci bude většina materiálu uložená v odkališti K I. Sanace se bude týkat části areálu závodu chemická úpravna, která bezprostředně souvisela se zpracováním uranové rudy. Plochy po budovách budou rekultivované a oseté travní směsí. Některé objekty v areálu budou dál sloužit, jde například o zařízení určená k čistění vody z odkališť, strojírenské dílny a správní budovy.