Komatsu potřebu bagr

Boskovická železniční spojka se má začít stavět v roce 2024

Boskovice (Blanensko) 7. března (ČTK) - Boskovická spojka, která má zajistit přímé železniční spojení Blanska a Brna s Boskovicemi, by se měla stavět v letech 2024 a 2025. Aktuálně je příprava ve fázi územního řízení, které začalo v lednu a 16. března je naplánované v brněnském kině Scala veřejné projednání, uvedl v tiskové zprávě ředitel společnosti Kordis JMK Jiří Horský. Stavba už se připravuje zhruba 15 let, v posledních letech však pomalé přípravy zastínila obnova krátké tratě z Hrušovan u Brna do Židlochovic a elektrizace a modernizace tratě ze Šakvic do Hustopečí.

Stavba spojky do Boskovic, jejíž cena by měla být 1,8 miliardy korun, je složitější kvůli tomu, že jde o novostavbu o délce více než jeden kilometr. Budila odpor ve Lhotě Rapotině, kde se místní před čtyřmi lety vyjádřili v referendu proti stavbě. Správa železnic kvůli tomu i upravovala technické řešení a trať umístila na vysoký násep, aby místo přejezdu vznikl podjezd na silnici, po které jezdí těžká nákladní auta z kamenolomu.

Nová trať do Boskovic se má stavět kvůli tomu, aby se zkrátily dojezdové časy z Brna a Blanska a aby mohly jezdit mezi Brnem a Boskovicemi přímé elektrické vlaky, počítá se totiž s elektrizací až do Boskovic. Dnes se musí přestupovat na motorový vlak ve Skalici nad Svitavou. Novostavba trati začne jižně od stanice ve Skalici odbočkou z koridorové tratě a kolem Lhoty Rapotiny bude pokračovat do Boskovic, před nimiž se napojí na současnou trať. Díky novostavbě a modernizaci současné tratě bude možné zvýšit traťovou rychlost z 50 na 95 kilometrů za hodinu. Vlak z Boskovic do Blanska bude jezdit 14 minut, do Brna 39 minut. Ve špičce mají vlaky jezdit z Boskovic po 30 minutách, jinak po hodině. Neznamená to však, že by o nějaké spoje přišly Letovice, které leží na koridoru směrem od Brna za Skalicí.

V Boskovicích vznikne přestupní uzel mezi vlaky a autobusy. Na nádraží vzniknou dvě nástupiště, přicházet se bude podchodem a budova se má rekonstruovat a přiblížit se původní podobě. U nádraží má vzniknout i dostatečná kapacita pro parkování aut pro cestující, kteří zde budou přestupovat z individuální dopravy na veřejnou. Stavba má přinést i lepší řízení provozu u přilehlého přejezdu.

Díky přestupnímu uzlu v Boskovicích se má také změnit spojení pro obce z Drahanské vrchoviny, jako jsou Suchý či Žďárná, směrem do Brna. Autobusy budou navazovat na vlaky už v Boskovicích a nebude nutné přestupovat v Blansku, což také zkrátí cestovní dobu.