husqvarna

Bobcat E27 a doba bronzová

Stroje Bobcat jsou známy svojí robustností a dlouhou výdrží. Výjimkou nejsou například nakladače odvádějící tvrdou práci 30 a více let. Ale doba bronzová? Hlavním materiálem strojů je ocel, přesto zde spojení je, i když poněkud kuriózní.

Doba bronzová měla několik období a takzvaných kultur a řada nálezů byla běžných například v okolí Prahy. Za hlavní představitelku starší doby bronzové je pak považována kultura únětická, známá díky objevům archeologa a lékaře Čeňka Rýznera. Ohledně tohoto významného badatele si letos připomínáme 100. let výročí od jeho úmrtí.

V obci Únětice, kde byly objeveny před zhruba 150 lety pozůstatky rozsáhlého pohřebiště čítající až 67 hrobů s dochovanými kostrami tzv. skrčenců (lid únětické kultury své mrtvé pohřbíval ve skrčené podobě). Obyvatelé této vsi na hranici Prahy jsou na únětickou kulturu náležitě hrdí, tzv. únětický koflík z té doby má pak obec dokonce ve znaku. Proto se místní patrioti, ve spolupráci s obecním úřadem, rozhodli postavit Čeňku Rýznerovi pomník. Jako lokalitu vybrali přibližné místo objevených vykopávek na hranici katastru Únětic a Roztok u Prahy.

Ohledně provedení proběhla čilá diskuze a nakonec, s ohledem na krajinný ráz a místní zvyklosti přicházet s originálními nápady, byl zvolen tzv. inverzní pomník. V praxi s připomíná právě hroby, které doktor Rýzner objevil. Koncept pomníku nakonec vyžadoval zapojení zemní techniky, a to konkrétně kompaktního minirypadla Bobcat E27, kterým disponuje místní firma. Zkušený strojník Adam Šíma pak vyhloubil „hrob“ přesně podle zadání a vše bylo připraveno na samotnou instalaci, kterou tvořila betonová „vana“, vhodná pro instalaci mozaikového „skrčence“. Pojetí pomníku bylo průběžné konzultováno s archeology. E27 je v České republice oblíbený stroj s konvenční zádí umožňující vynikající výkon pro zemní práce ve své kategorii.

Tvůrkyní originálního uměleckého díla je Magdalena Kracík Štorkánová a její kolegové z Art a Craft Mozaika. „Mozaika je složena z desetitisíců keramických kousků včetně autentických archeologických úlomků. Kostru na pomníku doplňují artefakty, jako jsou například známý únětický koflík, šperky a platidla. Dobu Čeňka Rýznera nám připomínají jeho brýle a pracovní náčiní či odložené paraplíčko. Návštěvníci mohou najít v mozaice i spoustu dalších překvapení,“ komentuje dílo Magdalena Kracík Štorkánová během slavnostního odhalení za účasti více než 150 občanů z okolních obcí.

Využité rypadlo Bobcat E27 není z bronzu, ale především z tvrzené oceli a hodí se na všechny zemní práce menšího rozsahu, kde jsou výhodou jeho kompaktní rozměry a snadná přepravitelnost. Jedná se o stroj kompletně vyvinutý v České republice inženýry ze středočeské Dobříše, v místní továrně se pak vyrábí pro náš i světový trh. E27 je plně vybavený stroj se standardním přesahem a maximálním výkonem, tento model v populární kategorii 2-3 tuny doplňuje ještě E27z s nulovým přesahem pro práci ve stísněných podmínkách a E26 určený primárně pro trh půjčoven a pro méně zkušenou obsluhu.

O únětické kultuře

Únětická kultura vznikla na konci eneolitu, kolem roku 2300 př. n. l., z prostředí místních kultur a pod vlivem z jihovýchodu nesoucím znalost bronzu. Východní hranici obývaného území v době největšího rozkvětu tvořila slovenská řeka Žitava. Směrem na západ zasahovalo osídlené území až do Porýní. Severní hranici tvořilo střední Německo a Velkopolsko (Poznaňsko), jižní hranicí pak byla řeka Dunaj. Únětická kultura v této oblasti střední Evropy hrála vůdčí úlohu po dobu asi 500 let a její jádro se nacházelo v Čechách. Územím procházely důležité obchodní cesty spojující sever a jih, po kterých putovala měď, jantar a další artikl. Únětická kultura zaniká na konci starší doby bronzové, po roce 1700 př. n. l., vyzníváním do mohylových kultur střední doby bronzové.

Stručné specifikace – kompaktní rypadlo E27

Lžíce:                                                                                      2675 kg

Maximální výkon motoru:      18.5 kW

Celková šířka:                         1550 mm

Hloubka rypná hloubka:             2847 mm

Výsypná výška:                                                3243 mm

Vodorovný dosah:                4604 mm

Rypná síla lžíce:                        26.5 kN

Značka Bobcat

Od roku 1958 pomáhá Bobcat lidem i firmám dosáhnout svých cílů. Jako přední světový výrobce kompaktních strojů je značka Bobcat hrdá na své dědictví plné inovací a pověst založenou na poskytování chytrých řešení pro nejnáročnější výzvy zákazníků. S podporou celosvětové sítě nezávislých prodejců a distributorů Bobcat nabízí rozsáhlou řadu kompaktních strojů, včetně nakladačů, rypadel, teleskopických manipulátorů, kompaktních traktorů, sekaček, příslušenství, dílů a služeb a dalších strojů. Vlastníkem značky Bobcat je společnost Doosan Bobcat.