husqvarna

Bobcat daruje smykem řízený nakladač obci Daleké Dušníky

Bobcat, výrobce kompaktních nakladačů a rypadel se sídlem ve středočeské Dobříši, pokračuje v podpoře místních komunit. Tentokrát jde o podporu opravdu významnou – věnuje smykem řízený nakladač Bobcat S450 spolu s potřebným příslušenstvím obci Daleké Dušníky.

Bobcat má ve středočeské Dobříši výrobní závod, inovační centrum a centrálu, odkud řídí své aktivity pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Zaměstnává zde 1500 pracovníků a je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu.

Jedno specializované oddělení s 23 zaměstnanci je umístěno také v Dalekých Dušníkách. Rozkládá se na ploše 10 hektarů a probíhá zde testování strojů Bobcat v reálných podmínkách provozu, tak jak stroj bude používat zákazník.

Nakladač předali starostovi obce osobně Gary Hornbacher, prezident Doosan Bobcat pro Evropu, Blízký východ a Afriku a Eric Franco, viceprezident pro vývoj. „Věnujeme Bobcat S450, ikonický smykem řízený nakladač, jeden z našich nejprodávanějších strojů. Potvrzujeme tím naše odhodlání dlouhodobě podporovat místní komunity v oblastech, ve kterých působíme. S obcí Daleké Dušníky, kde máme náš testovací polygon, úzce spolupracujeme a je naším klíčovým partnerem. Věřím, že tento nakladač bude obci dlouho sloužit při údržbě, stavebních pracích a dalších potřebných činnostech,“ uvedl Gary Hornbacher.

Za dlouhodobou spolupráci se značkou Bobcat jsme velmi rádi. Rozhodnutí věnovat nám nakladač vnímáme jako vskutku velkorysé a je dobrým příkladem spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Nakladač Bobcat nám umožní realizovat řadu projektů vlastními silami a ušetřit tolik potřebné finanční prostředky na další rozvoj obce,“ uvedl Josef Krubner, starosta obce Daleké Dušníky.

Obec Daleké Dušníky zatím nedisponovala vlastní komunální technikou. S nakladačem Bobcat S450 si ale snadno poradí – má totiž hned dva zastupitele, co mají strojnický průkaz. Řadu projektů si tak bude moci realizovat vlastními prostředky. Nakladač hodlá použít v rámci běžné údržby obce (například odklízení sněhu), pro drobné zemní práce či nakládání materiálu a pro řadu specifických aplikací, které nakladač umožňuje. Kromě lopaty a paletizačních vidlí, které obec obdržela v rámci daru, uvažuje například o využití úhlového smetáku pro čištění komunikací. Nakladač dále umožňuje použití celé řady příslušenství, které lze použít pro komunální účely, například vrták pro sázení stromů, vysokotlaký čistič pro úklid venkovního mobiliáře a dalších více než 150 typů příslušenství.

Bobcat pomáhá v regionu

Bobcat podporuje místní komunity pravidelně, během loňského podzimu se konala řada charitativních aktivit. V září, v rámci globálního komunitního dne Bobcat, se 179 zaměstnanců a vedoucích pracovníků zapojilo do aktivit v Dobříši, včetně úklidu města a lesa, výsadby keřů a stromů, natírání plotů a přípravy povrchu pro dětské hřiště. Dobrovolníci měli k dispozici flotilu vybavení Bobcat, včetně smykem řízených, kompaktních pásových a kolových nakladačů a rypadel s různým typem příslušenství, aby zvládli co nejvíce náročné práce.

V listopadu se zaměstnanci z výroby, inovačního centra i členové managementu účastnili například renovací sadů na Svaté Hoře v Příbrami, kde i za pomoci nakladačů Bobcat pomohli vysadit 140 nových stromů.

V prosinci pak Bobcat podpořil netradiční formou šest neziskových organizací z Dobříšska a Příbramska. Ty v rámci vánočních trhů pro zaměstnance firmy Bobcat prodávaly vlastní výrobky a k dispozici měly zdarma i marketingové předměty a oblečení značky Bobcat z jejichž prodeje utržily významnou částku. Bobcat navíc věnoval finanční dar v celkové hodnotě 150.000,- korun. Akce se zúčastnilo více než 350 zaměstnanců Bobcat.

V neposlední řadě loni na podzim zaměstnanci Bobcatu pomohli vybudovat dětské fotbalové hřiště v Dobříši, které aktivně používá více než 200 juniorů a dětí.

Značka Bobcat

Od roku 1958 pomáhá Bobcat lidem i firmám dosáhnout svých cílů. Jako přední světový výrobce kompaktních strojů je značka Bobcat hrdá na své dědictví plné inovací a pověst založenou na poskytování chytrých řešení pro nejnáročnější výzvy zákazníků. S podporou celosvětové sítě nezávislých prodejců a distributorů Bobcat nabízí rozsáhlou řadu kompaktních strojů, včetně nakladačů, rypadel, teleskopických manipulátorů, kompaktních traktorů, sekaček, vysokozdvižných vozíků, příslušenství, dílů a služeb a dalších strojů. Vlastníkem značky Bobcat je společnost Doosan Bobcat, která spadá do mateřské skupiny Doosan sídlící v Koreji.