Komatsu potřebu bagr

Běžná údržba silnic na další roky stojí necelou půl miliardu korun

Ředitelství silnic a dálnic ČR prostřednictvím Správy Ostrava vybírá firmy určené k běžné údržbě silnic v Moravskoslezském kraji. Veřejná soutěž dodavatele kompletního servisu zahrnuje území okresů Bruntál, Opava, Ostrava, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná. Předmětem zakázky jsou práce spočívající v zajištění údržby silnic I. třídy včetně veškerého příslušenství. Součást odborného zajištění kvality a bezpečnosti silničního provozu je zakotveno v tuzemských zákonech, které musí být během spolupráce dodržovány.

Předpokládaná hodnota čtyřletých rámcových dohod dosahuje cca půl miliardy Kč bez DPH. Odhad ceny z plánovaných výdajů v jednotlivých okresech (Bruntál a Opava: cca 127 000 000 Kč, Frýdek-Místek a Nový Jičín: cca 208 000 000 Kč, Ostrava a Karviná: cca 134 000 000 Kč).

Běžná údržba zahrnuje práce potřebné na základě výstupů z pravidelných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o čištění vozovek, odstraňování závad dopravního značení, údržbu krajnic
či příkopů nebo mostů a součástí je také revize dopravního značení a dalšího příslušenství včetně čištění. Správa Ostrava předpokládá plnění zakázky nejen pomocí níže uvedené homologované výbavy:

- samosběrné oboustranné zametače včetně nosiče

- nákladní automobily s nosností min 6 t

- lehké dodávkové automobily schopné tažení signalizačních vozíků

- sady přenosného svislého dopravního značení

- signalizační vozíky se světelnou šipkou

- nákladní automobily doplněné hydraulickým jeřábem

- zařízení pro operativní označování pracovních míst na směrově dělených silnicích

- univerzální nosiče nářadí

- kombinovaný čistič vpustí.

Více podobných zajímavostí najdete v předstihu také na krajském Twitteru ŘSD ČR: https://twitter.com/RSD_Olomoucky,

https://twitter.com/RSD_MSlezsky (kliknout nebo adresy zkopírovat do adresního řádku).