Komatsu potřebu bagr

AVG group se postarala o unikátní design nového obchodního centra v Prešově

Společnost AVG group se v roce 2020 výraznou měrou podílela ve slovenském městě Prešov na výstavbě nového obchodního centra NOVUM, které jako generální dodavatel realizovala společnost GEMO Slovensko spol. s r.o.

Tato zakázka byla typickou ukázkou kompletního průřezu portfolia společnosti AVG group a všeho, co je schopna zákazníkům nabídnout v rámci moderních výrobních provozů. Veškeré realizované práce od ocelových konstrukcí přes hliníkové prosklené fasády, hliníkové provětrávané fasády až po zámečnické konstrukce a prvky, zrcadlily v maximálním rozsahu výrobní program firmy.

Nosný skelet objektu obchodního centra byl navržen jako kombinace monolitického železobetonového skeletu a ocelové konstrukce. Kompletní čtvrté nadzemní podlaží sestává z ocelové konstrukce o výšce 11 m, celkové hmotnosti cca 600 t a zastavěné plochy o rozloze 4560 m².

V tomto prostoru se nacházejí multikina Cinemax. Zde jsou opět klíčovým prvkem ocelové konstrukce v rámci vybavení hlediště i promítacích pláten a zázemí. Výrazným specifikem této výstavby bylo, že ocelové konstrukce byly realizovány současně s monolitickým železobetonovým skeletem, a proto také byla jejich realizace výrazně náročnější na organizaci a plánování. Pro nadrozměrné délky jednotlivých prvků ocelové konstrukce bylo nutné některé prvky v předstihu dostat do budoucího objektu. Jejichž montáž tak byla s ohledem na velké rozměry realizována později, jinak by je totiž nebylo možné umístit do prostoru objektu. Po kompletní výstavbě nosných ocelových konstrukcí objektu nastal čas pro opláštění celého čtvrtého nadzemního podlaží, a sice za využití fasádních sendvičových panelů, čímž se objekt uzavřel.

Další naší významnou dodávkou bylo v případě výstavby obchodního centra NOVUM zastřešení atrií a hliníkové prosklené světlíky o ploše téměř 1000 m² včetně nosné ocelové konstrukce. Světlíky byly navrženy z bezpečnostních a pochozích skel. Tato část díla tvoří současně s přestřešením vstupu významný architektonický prvek objektu. Vstup byl navržen jako atypická ocelová konstrukce, kompletně obložená v systému hliníkové provětrávané fasády - podhled.

Celkový rozsah dodávek, realizovaných firmou AVG group, završovaly různé interiérové​ dodávky hliníkových kazet - obkladů fasád schodišť, stěn, eskalátorů, zámečnických prvků jako zábradlí schodišť, schodiště atd. Tato část díla byla nesmírně náročná z hlediska výroby i následné realizace, neboť na interiérové ​​části díla, a to zvláště při charakteru realizovaného objektu, jsou kladeny vysoké požadavky na výsledné estetické a architektonické provedení.

Dodávka stavby pro nové prešovské obchodní centrum se řadí co do finančního objemu i samotného rozsahu díla k největším zakázkám v historii této úspěšné firmy.

Etablovaná společnost AVG group působí dlouhodobě na stavebním trhu v Česku a na Slovensku, kde patří mezi přední výrobce stavebních ocelových konstrukcí, hliníkových fasád, oken a provětrávaných hliníkových fasád ALUEASY. Zákazníkům nabízí kompletní služby v oblasti halových objektů pro široké spektrum využití: výrobní haly, skladové haly, zemědělské haly ad. Od prvotního návrhu a projektové dokumentace umí AVG group na základě letitých zkušeností v oboru s přehledem obsáhnout všechny procesy spojené s realizací konkrétního projektu. Téměř všechny služby a produkty, které firma nabízí a poskytuje, představují čistý originál, protože AVG group disponuje vlastním výrobním závodem na Slovensku. Zkušenosti s výrobou a realizací spolu s komplexností a uceleností dodávek a výrobků dává zákazníkům jistotu, že se při návrhu a realizaci nic nezanedbá. Naopak, dosavadní výsledky a jistota precizního provedení každé zakázky jsou zárukou spokojenosti i v případě nejnáročnějších zákazníků.

AVG group, s.r.o.
Masarykovo nám. 43
586 01 Jihlava
tel.: +420 567 215 620
e-mail: info-cz@avg-group.com

www.avg-group.com