Mercedes

Asociace: Koncept rodinných farem by se měl týkat i bydlení farmářů

Praha 24. listopadu (ČTK) - Stanovení pojmu rodinná farma v legislativě by mělo podle Asociace soukromého zemědělství (ASZ) přinést výrazné zjednodušení fungování až 25.000 podniků. Zákon by měl kromě jiného umožnit menším farmářům postavit si bydlení mimo zastavěnou část obce, aby mohli jednodušeji hospodařit na svých pozemcích, řekl ČTK předseda ASZ Jaroslav Šebek. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) tento týden na twitteru uvedl, že zřídí pracovní skupinu, která by měla legislativní definici rodinných farem připravit.

Ministr již v létě mluvil o tom, že by se měl pojem rodinná farma dostat do české legislativy. Podle asociace má zákon podpořit lokální podniky, které se předávají mezi generacemi. Šebek uvedl, že příprava legislativy se bude týkat více resortů než pouze ministerstva zemědělství. Očekává, že asociace bude do pracovní skupiny přizvána.

Mezi prioritami asociace je zjednodušení zdanění, převodů majetků mezi členy rodiny nebo předpisů týkajících se prodeje z farem. Šebek uvedl, že možnost režimu rodinných farem musí být pro farmáře dobrovolná a pravidla by neměla být diskriminační vůči jiným zemědělcům. Jedním z principů je také důvěra v podnikatele, protože podle Šebka lokální farmáři ručí za kvalitu produkce svým jménem, proti velkým firmám jsou mnohem více spjatí s určitou lokalitou a nemohou snadno odejít jinam.

Jedním z témat, kterými se chce ASZ zabývat, je také bydlení farmářů v nezastavěných částech obcí. Současné znění stavebního zákona uvádí, že v nezastavěném území nelze povolovat stavby určené k bydlení. Neumožňuje to ani novela stavebního zákona, kterou již schválila vláda.

Šebek poznamenal, že důvodem ustanovení mělo být hlavně to, aby se zabránilo podvodům a na zemědělských pozemcích se nestavěly budovy, které by mohly sloužit například jako komerční ubytování. Takové případy by ale podle Šebka měl dokázat posoudit stavební úřad a v oprávněných případech umožnit farmářům postavit si bydlení v sousedství jejich zemědělských pozemků. Doplnil, že tento problém by se mohl vyřešit právě zákonem o rodinných farmách, který by jim určil speciální režim pro povolování staveb.

Asociace sestavila 15 hlavních bodů, které by podle ní měl zákon obsahovat. Kromě bydlení by se měl věnovat například i pracovněprávním vztahům, uvedla. V současnosti totiž není možné, aby farmář zaměstnal vlastí manželku. Zákon by podle asociace měl farmářům také zjednodušit podmínky zpracování a prodeje vlastní produkce a diskuse by se měla vést i o daních včetně možné paušalizace nebo o případném snížení DPH u produktů z rodinných farem.

ASZ má přibližně 7500 členů, kteří obhospodařují zhruba 40 procent zemědělské půdy.