Komatsu potřebu bagr

Architekti doporučili městu Zlín možnou podobu prostoru pod sportovní halou

Zlín 28. července (ČTK) - Porota složená z architektů doporučila městu Zlín, jakou podobu by v budoucnu mohl mít prostor pod sportovní halou. Doporučila k realizaci návrh architekta Luďka Šimoníka s kolektivem. Posuzovála 12 doručených soutěžních návrhů, sdělil dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

V zadání soutěže bylo v lokalitě vyřešit dopravu včetně nedostatkového parkování, umístění cvičné sportovní haly, muzea veteránů i bydlení. Území má rozlohu asi 2,6 hektaru a původně zde měla v roce 2011 začít výstavba obchodního domu. Investor však od záměru ustoupil a vedení města se rozhodlo pozemky vykoupit.

"Toto významné rozvojové území, které je dosud stavebně nevyužité, představuje pro naše město velkou výzvu a současně příležitost. Při rozvoji města chceme klást důraz na funkčnost i vhodný urbanismus a architekturu. Proto jsme v tomto případě využili prověření formou soutěže. Nedá se předpokládat, že by bylo možné v centru Zlína v budoucnu řešit tak rozsáhlé a přitom tak zajímavě umístěné území, navíc ve vlastnictví samotného města, ale získané zkušenosti chceme využít například pro budoucí soutěž na plochu po torzu na Jižních Svazích," uvedl primátor Zlína Jiří Korec (ANO).

Vítězný návrh podle poroty respektuje pohledovou osu na takzvaný Baťův mrakodrap i řešení připravované křižovatky ulic Březnické a Mostní a nevytváří překážky pro případné budoucí dotvoření náměstí Práce. Každá etapa výstavby má také samostatně řešený vjezd do podzemního parkování.

"Vítězný návrh považujeme za zdařilý a vhodně navazující na baťovskou zástavbu. Návrh muzea veteránů umisťuje do blízkosti stávající i nově navržené cvičné sportovní haly a vytváří předpoklad pro vznik atraktivního veřejného prostoru v jižní části řešeného území. Zároveň dobře pracuje s rozmístěním jednotlivých objektů. Jsme přesvědčeni, že na veřejný prostor by měl být kladen ještě větší důraz a co se týče občanské vybavenosti ani nezapomenout na obyvatele Letné, pro které by tato lokalita mohla být doplnit chybějící služby i parkovací místa. Postupná realizace tohoto záměru bude obrovským impulsem pro centrum města," uvedl primátorův náměstek Pavel Brada (ANO).

Rada města má k vítěznému návrhu několik připomínek. "Chceme například klást větší důraz na dostatečnou kapacitu veřejných budov a zvětšení plochy veřejného prostoru s lepší průchodností lokality. Více do úvahy se mají dát i potřeby obyvatel čtvrti Letná," uvedl náměstek primátora Pavel Stojar (STAN). Prověří se také možnost zvýšení kapacity parkování s využitím i nadzemních parkovacích domů.