husqvarna

Archeologové v trase D35 mezi Sadovou a Hořicemi našli hroby únětické kultury

Sadová (Hradecko) 17. listopadu (ČTK) - Archeologové z trasy budoucí dálnice D35 v úseku mezi Sadovou a Hořicemi hlásí první objevy. K zatím nejpozoruhodnějším patří pohřebiště z doby bronzové mezi obcemi Klenice a Horní Černůtky. Kuriózním nálezem z období novověku jsou kosterní pozůstatky krávy s odříznutou hlavou uloženou v břiše. ČTK to řekli zástupci institucí, které se na rozsáhlém výzkumu podílejí. Zkoumaný úsek měří 10,5 km.

Podle archeologa Univerzity Hradec Králové (UHK) Ladislava Rytíře vede trasa budoucí dálnice mezi Sadovou a Hořicemi relativně neprobádaným územím, velké výzkumy tam v minulosti nebyly. "Nějakou představu máme, jsme zvědaví, jak se naplní. Výzkum mezi Sadovou a Hořicemi začal v září a má trvat asi rok. Pracuje se nyní na pěti úsecích z 12," řekl ČTK Rytíř.

Kromě archeologů z UHK se na výzkumu podílejí jejich kolegové ze společnosti Archaia, Muzea východních Čech (MVČ) v Hradci Králové, Regionálního muzea a galerie Jičín, Archeologického centra Olomouc a archeologové ze Slovinska. Každá instituce má přidělen konkrétní úsek.

Nejdále jsou archeologové v úseku mezi Kozineckým rybníkem u Sadové a obcí Klenice. "Tento úsek je z archeologického hlediska zatím nejzajímavější. Je tam zachyceno kostrové pohřebiště ze starší doby bronzové, ze starší fáze únětické kultury datované do období 2200 až 2150 před naším letopočtem. Kvůli agresivní kyselosti půd se kosterní pozůstatky téměř nedochovaly. Za to máme z hrobů dobře zachovalé hliněné nádoby typické pro únětickou kulturu," řekl Rytíř. Objevili tam čtyři hroby s výbavou tvořenou převážně hliněnými nádobami. "V jednom případě se podařilo zachytit otisk původní dřevěné rakve," řekl.

Dosud archeologové zkoumali místa, kde příliš nálezů neočekávali. Výzkumu předcházel detektorový průzkum, který na jiných místech zaznamenal nálezy z doby laténské či raného středověku. "Pohřebiště únětické kultury v této lokalitě bylo proto překvapením," řekl Rytíř.

Archeologové z MVČ nyní pracují v úseku mezi silnicí Sadová - Sovětice a Kozineckým rybníkem. Objevili tam objekty z mladší či pozdní doby bronzové, z nichž menší část mohla být žárovými hroby. Přesnější datování není zatím možné, materiál archeologové zpracovávají. Podle Ludmily Němcové z MVČ terén poničila zemědělská technika a dochovaly se pouze spodní části objektů.

Za kuriózní označila nález krávy uložené v jámě, zřejmě z období od 18. do 20. století. "Zvláštní na tom je, že kráva přišla o hlavu, která byla uložena do zřejmě vykuchaného břicha. Zvíře mělo i uříznuté rohy, také ty měla dané mimo. Nemáme pro to vysvětlení," řekla Němcová.

Více nálezů očekávají archeologové v trase mezi Sadovou a okrajem Hradce Králové. "Například u Chlumu, kde v roce 1866 rakouská a pruská armáda svedla krvavou bitvu, budeme procházet zřejmě rozsáhlým masovým hrobem," dodal Rytíř. Tento úsek od Sadové k Hradci by se měl začít zkoumat příští rok.