husqvarna

Archeologové dokončují průzkum v trase budoucího obchvatu Kojic na Pardubicku

Kojice (Pardubicko ) 21. července (ČTK) - Archeologové dokončují první fázi záchranného výzkumu v trase budoucího obchvatu Kojic na Pardubicku. Při skrývce ornice byly zjištěny pozůstatky osídlení z počátku vrcholného středověku na okraji zastavěné části obce. V blízkosti se kdysi s velkou pravděpodobností nacházelo i pravěké sídliště, řekl ČTK archeolog Východočeského muzea v Pardubicích Jan Musil.

"Podařilo se nám najít torzo osady, část sídliště datovatelného na přelom 12. a 13. století. Kojice jsou připomínány v písemných pramenech už ve 13. století," uvedl Musil. Středověké nálezy zahrnují nejrůznější střepy keramiky nebo železné nožíky, které čekají na konzervaci.

Poblíž byly zachyceny i stopy mnohem staršího pravěkého osídlení. "Našli jsme erozní rýhu vymletou vodou tekoucí z kopce směrem k Labi. Při jeho bázi jsme našli několik fragmentů keramiky doby laténské datované zhruba do 2. století před naším letopočtem. Znamená to, že někde nad námi zkoumanou plochou se musí nacházet pravěké sídliště," uvedl Musil.

V následující etapě archeologové chtějí ještě provést několik sond ve statcích, které se budou bourat.

Stavba obchvatu Kojic navazuje na vybudovaný obchvat Chvaletic. Silnice II/322 bude přeložena podél železničního koridoru mimo obec, vozovka se rozšíří na 9,5 metru. Na současnou trasu se napojí kruhovými objezdy. Na stavbu kraj využije evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, hejtmanství zaplatí zhruba 15 procent z celkové částky. Obchvat by měl být zprovozněn do konce roku 2022.