Komatsu potřebu bagr

Anketa o parkovém osvětlení v Brně: Lidem bylo při pohybu městskou zelení nejpříjemnější teplé světlo

Od loňského listopadu do začátku letošního dubna mohli lidé na webu Technických sítí Brno hlasovat o tom, jaké řešení parkového osvětlení je jim nejpříjemnější. Na výběr měli ze čtyř variant, které jsou instalované na testovacím polygonu v parku Lužánky. Čtyři pětiny hlasujících se přiklonily k teplému osvětlení o chromatičnosti 1 800 K. Firma chce při budoucí obnově osvětlení městské zeleně na výsledky ankety brát zřetel.

Testovací polygon v parku Lužánky spustily Technické sítě Brno (TSB) na začátku loňského listopadu. Na čtyřech úsecích označených A až D jsou v něm nainstalována svítidla lišící se z hlediska teploty světla, ale i míry regulace v nočních hodinách. Spolu s polygonem spustila městská firma i anketu na svém webu, která měla za cíl zjistit preference obyvatel Brna v oblasti parkového osvětlení.

„Anketa běžela čtyři měsíce, od začátku listopadu do prvních dubnových dní. Celkem v ní hlasovalo 1 923 lidí, kteří mohli vybrat vždy právě jedno z prezentovaných řešení. Vyhodnocení hlasování bylo jednoznačné, celé čtyři pětiny hlasů získalo řešení D s nejteplejším světlem o chromatičnosti 1 800 K. Naopak nejméně lidí – pouhá dvě procenta – hlasovalo pro biodynamické osvětlení B, které chromatičnost mění v závislosti na denní době,“ uvedl Pavel Rouček, generální ředitel Technických sítí Brno.

Výstupy ankety poslouží Technickým sítím Brno jako cenný podklad při budoucích obnovách a úpravách parkového osvětlení v Brně. „Na základě preferencí občanů, ale i dlouhodobých environmentálních trendů, chceme v lokalitách bohatých na zeleň více preferovat nižší chromatičnost veřejného osvětlení. Přesná teplota světla bude samozřejmě záviset na charakteru dané lokality, vždy je třeba brát v potaz i bezpečnost chodců,“ doplnil Pavel Rouček.

Testovací polygon je jednou ze snah o vzdělání široké veřejnosti o problému světelného znečištění. Zároveň si zde testujeme moderní svítidla, která nám pomohou, abychom jednou v budoucnu i ve městě opět viděli hvězdné nebe,“ dodal předseda představenstva TSB Michal Marciniszyn.

Světelná řešení na polygonu v Lužánkách

Polygon TSB v parku Lužánky tvoří celkem 16 stožárů vybavených moderními LED svítidly, jež jsou po čtyřech rozdělené do sekcí A, B, C a D. Každá sekce představuje jedno ukázkové řešení parkového osvětlení.

Sekce A představuje řešení založené na autonomní regulaci intenzity světla dle denní doby při využití konstantní chromatičnosti 3 000 K (teplá bílá). Svítidla jedou na plný výkon vždy od 5:00 ráno do 21:00 večer. Následně je výkon na jednu hodinu snížen na 60 %, po zbytek noci pak na 40 %. Toto řešení přináší až šedesátiprocentní snížení spotřeby elektřiny v nočních hodinách.

Sekce B je řešení založené jak na autonomní regulaci intenzity světla dle denní doby, tak i na změně jeho chromatičnosti. Během dne – od 5:00 do 21:00 – jedou svítidla na plný výkon s chromatičností 3 000 K. Následně se na hodinu snižuje jejich výkon na 80 % a chromatičnost na 2 700 K, od 22. hodiny je pak výkon 50% a chromatičnost 2 200 K.

Sekce C je založena na instalaci svítidel s chromatičností 2 200 K (oranžová) v kombinaci s pohybovými čidly, které řídí jejich výkon. V klidovém stavu bez pohybu chodců svítí řešení jen na 10 % výkonu, při detekci pohybu dojde během deseti vteřin k plynulému přechodu na 100 %. Zpátky na desetiprocentní výkon světla plynule přejdou, pokud čidla nezaznamenají pohyb jednu a půl minuty. Energetická úspora tohoto řešení může být značná, systém ovšem může být ovlivněn pohybem zvířat i povětrnostními vlivy.

Sekce D nabízí při chromatičnosti 1 800 K řešení s nejteplejším oranžovým světlem. Stejně jako sekce A pracuje s autonomní regulací intenzity, kdy plný výkon mají svítidla mezi 5. a 21. hodinou. Od 21. hodiny je výkon snížen na 60 %, od 22. hodiny do rána pak na 40 %. Řešení patří mezi energeticky náročnější, zároveň ale eliminuje modrou složku světla.