husqvarna

ANKETA: Co udělají lidé s elektroodpadem?

60 % jej odnese do sběrného dvora či sběrné nádoby, 10 % zvolí popelnici

Když elektrospotřebič doslouží, lidé ho s největší pravděpodobností ekologicky zlikvidují odložením do sběrného dvora (38 %) či sběrné nádoby (22 %). 19 % respondentů se přiznalo, že by elektroodpad neekologicky vyhodilo do popelnice či si ho nechalo doma.

Až dosloužím, chci do sběru,“ říká starý známý slogan. Z ankety společnosti EKOLAMP vyplynulo, že se tímto heslem řídí většina dotázaných spotřebitelů. Když elektrospotřebič doslouží, lidé ho nejpravděpodobněji odloží do sběrného dvora (38 %) nebo sběrné nádoby (22 %). Nejméně by využili možnosti vrácení v obchodu s elektrem (4 %).

„Sběrný dvůr lidé preferují pro většinu druhů elektroodpadu, přičemž sběrnou nádobu by využili spíše pro menší spotřebiče typu žárovka či žehlička. Objemná zařízení jako pračka či sporák by ale většinou vrátili při nákupu nového zařízení,“ shrnuje závěry ankety Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů, svítidel a dalších elektrozařízení.

Pětina lidí odloží elektroodpad do šuplíku či popelnice

Výsledky ankety ukazují, že popelnice na směsný odpad (10 %) či odložení doma (9 %)patří rovněž mezi častá místa, kde elektroodpad končí. Doma v šuplíku končí hlavně mobilní telefony.

„Pokud jde o popelnici, tam elektroodpad rozhodně nepatří, protože pak skončí na skládce či ve spalovně. Ze zařízení musí být odstraněny potenciálně nebezpečné látky, jinak ohrozí životní prostředí. Navíc většinu materiálu lze recyklovat a znovu využít,“ upozorňuje Zuzana Adamcová.

U recyklace světelných zdrojů lidé často chybují

Světelné zdroje – žárovky – patří také mezi elektroodpad, který do koše nepatří. Dobrou zprávou je, že 71 % preferovaných míst likvidace je ekologických: zejména sběrná nádoba (34 %) a sběrný dvůr (20 %). Do popelnice nicméně žárovku vyhodí 29 % respondentů, což je neekologická volba.

„Žárovky do koše nepatří, zejména ty kompaktní s příměsí rtuti, která musí být odebrána a ekologicky zlikvidována. Všechny typy světelných zdrojů je možné odevzdat do jedné sběrné nádoby k tomu určené,“ vysvětluje Zuzana Adamcová. Platí to i pro staré wolframové a halogenové žárovky, které původně k recyklaci určeny nebyly. Přestože byl jejich prodej zakázán, stále je lze koupit.

O společnosti EKOLAMP s.r.o.

Společnost EKOLAMP je neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení. Zdarma poskytuje služby sběru a recyklace jak firmám a institucím, tak i běžným občanům. Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce elektrozařízení, za které plní jejich zákonné povinnosti týkající se sběru elektroodpadu. Za tímto účelem buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých elektrozařízení a jejich zpracování včetně následného využití materiálu a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz.