Cime 2 kvartál 2024

AFI: Nejrychlejším řešením v reakci na zvyšování cen stavebních materiálů je kompromis mezi dodavatelem a investorem

Praha 2. srpna – Sdružení pro zahraniční investice – AFI sleduje současnou ekonomickou situaci a problémy spojené s postcovidovým obdobím. Jedním z těchto problémů je zvyšování cen stavebních materiálů v průběhu celého roku, které zcela jistě ovlivní investiční rozhodnutí závislé na dodavatelském řetězci, aktuálních rezervách a výrobních kapacitách. Ceny rostly kvůli postupnému snižování světové stavební produkce během pandemie, i přestože poptávka po stavebních materiálech byla trvalá. Navíc v letošním roce rostoucí poptávka vedla k cenové explozi stavebních materiálů.

Největší břemeno při současných cenových turbulencích dopadá na stavební dodavatele. Důvodem je, že každá změna, kterou si zákazník během stavby vyžádá přináší dodavateli nepříjemnosti, protože rozdíl mezi sjednanými jednotkovými cenami a skutečnými cenami na trhu může být dramaticky odlišný. Například cena ocele vzrostla meziročně (2020/2021) v České republice o 100 %, prefabrikovaná konstrukce až o 70 %, dřevo (zejména dřevotřískové desky) až o 60 %. Stejně tak se prodloužily dodací lhůty stavebních materiálů.

Dodavatelé tak stojí před otázkou, zda plně dodržovat stanovené podmínky sjednaných smluv nebo zahájit jednání a dohodnout se s investory, aby nedošlo k ohrožení současných projektů.

S návrhem, jak lze tuto situaci řešit, přichází Martin Dittrich, člen řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI: “Musíme rozlišit, zda se jedná o nový nebo již probíhající projekt. U probíhajícího projektu je jediným nejméně bolestivým řešením, aby si dodavatel s investorem o situaci promluvili a našli společný kompromis. Dodavatel informuje o aktuálních a dostupných zdrojích, potenciálních rizikových oblastech a delších dodacích lhůtách. Investor neboli klient pomůže celé situaci tím, že nebude bez ohledu na okolnosti trvat na milnících, které jsou pro něj zásadní a nebude se bezhlavě snažit prosazovat smluvní podmínky.” U nových projektů Martin Dittrich doporučuje: “Investoři mají obvykle jasnou představu o svých potřebách a investicích, které jsou v současné době ohroženy situací na trhu, právě kvůli prodloužení termínů nebo zvýšení cen dodávek. Proto je důležité si od začátku stanovit realistický scénář, který zapadá do finančních a časových očekávání. Doporučuji rovněž využít služeb profesionálů v oblasti řízení investičních projektů.”

AFI: 9 rad, jak řešit zvyšování cen stavebních materiálů u nových a probíhajících projektů

1) Stanovení realistického scénáře a revize investičních rozpočtů.

2) Vyvážené smluvní podmínky, kde je sdíleno riziko zvýšení cen.

3) Smluvní modely s nižším rizikem pro dodavatele.

4) Stanovení nákladů a co nejdříve realizovat nákupy se závaznými cenami dodavatelů.

5) Řídit projekty s adekvátními modely řízení stavby.

6) Implementovat záložní řešení v případě neočekávaného zvýšení cen nebo zpoždění dodávky.

7) Vyvážené realistické plány a počítat s různými scénáři.

8) Redukovat počet změn během projektu.

9) Zapojení odborníků z projektového managementu do řízení projektu zejména v oblasti řízení rizik, plánování, nákupu a správy smluv.