Komatsu potřebu bagr

ABB Robotika se spojila s technologickým startupem AUAR. Nabídnou cestu k udržitelnému a cenově dostupnému bydlení

  • Transformační technologie společnosti AUAR využívá řešení ABB ke stavbě cenově dostupných a udržitelných domů z robotické mikrotovárny.
  • 95 % stavebních firem považuje udržitelnost za důležitou a více než jedna třetina těchto firem uznává, že roboty mohou pomoci při snižování odpadu a zvyšování produktivity.
  • Automatizovaná modulární výstavba domů pomůže vyřešit všeobecný nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oboru a zvýšit kvalitu.

ABB Robotika oznámila zahájení spolupráce s britským technologickým startupem AUAR, v jejímž rámci chce podpořit využívání robotických mikrotováren pro stavbu cenově dostupných a udržitelných nízkoenergetických domů ze dřeva.

Integrace robotické automatizace do stavebního procesu navržená společností AUAR by mohla díky nasazení robotů v globální síti lokálních mikrotováren vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků, podpořit udržitelnost a zlepšit ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Společnost právě dokončila počáteční kolo financování ve výši 2,6 milionu GBP z fondu Miles Ahead zaměřeného na deep-tech technologie a umělou inteligenci, který sdružoval kromě ABB Robotika a Automatizace i několik dalších investorů.

„Dnešní roboty jsou nejen rychlé, flexibilní a konzistentní, ale nově jsou také obdařeny umělou inteligencí, a díky kamerovým systémům i schopností vidět. To z nich dělá ideální řešení pro uspokojení rostoucí potřeby cenově dostupného, vysoce kvalitního a udržitelného bydlení," uvedl Craig McDonnell, výkonný ředitel Business Line Industries ABB Robotika. „V průzkumu, který jsme nedávno provedli, 95 procent* oslovených stavebních firem označilo udržitelnost za „důležitou" nebo „velmi důležitou" pro podnikání a 38 procent* společností považuje využívání robotů za vhodný způsob, jak snížit množství odpadu. V tomto kontextu otevírá naše spolupráce se společností AUAR stavitelům domů nové možnosti, jak ve velkém měřítku dodávat cenově dostupné udržitelné domy.“

Společnost ABB intenzivně podporuje stavební společnosti v jejich snahách o automatizaci procesů. Roboty ABB se již nyní ve stavebnictví hojně využívají po celém světě, např. při montáži modulů nebo v rámci projektů využívajících 3D tisk. Stejně tak jsou součástí akademických projektů zkoumajících nové způsoby začlenění robotické automatizace do stavebnictví.

Spolupráce se společností AUAR navazuje na oznámení společnosti ABB o spolupráci s německou poradenskou firmou Porsche Consulting, která se zabývá vývojem nových inovativních postupů při výrobě modulárních staveb.

„Vzhledem k tomu, že potřebujeme na jedné straně stavět cenově dostupnější domy a na druhé straně minimalizovat jejich ekologickou stopu po celou dobu jejich životnosti, představuje automatizovaná výroba stavebních modulů skvělou příležitost, jak přehodnotit stávající způsob výstavby budov," uvedl McDonnell.  „Naše spolupráce se společnostmi AUAR a Porsche Consulting představuje významný krok v našem úsilí urychlit zavedení robotické automatizace ve stavebnictví. Je to podle nás krok, který pomůže vyřešit závažné problémy tohoto odvětví a zahájit výstavbu udržitelných budov budoucnosti."

Koncepce automatizované mikrotovárny, kterou vyvinula společnost AUAR, nabízí řešení mnoha problémů, kterým čelí stavební společnosti, ať už to jsou například problémy s dodavatelským řetězcem, dodávkami projektů či nedostatkem kvalitních a kvalifikovaných pracovníků.

Běžné budovy se skládají z tisíců různých komponentů dodávaných z celého světa, což téměř znemožňuje automatizaci výstavby. Cílem společnosti AUAR je naopak pracovat pouze s jedním typem materiálu a jedním typem stroje a výrazně tak zjednodušit dodavatelský řetězec.

Při výrobě se používají standardní dřevěné desky. Robot tyto desky rozřeže na komponenty a sestaví je do dílů, které jsou pak přepraveny na staveniště. Tam z nich stavební firma dokáže postavit kompletní domy na míru během několika týdnů. Ačkoliv je mnoho montážních úkonů automatizováno, podporuje tato koncepce i vznik lokálních pracovních míst, když prosazuje umisťování mikrotováren do blízkosti stavenišť, což umožní místním dodavatelům a zhotovitelům pružně koordinovat dodávky.

Přístup založený na mikrotovárnách je dostatečně flexibilní, aby vyhověl jakýmkoli požadavkům jakéhokoliv trhu. Každou mikrotovárnu lze škálovat v souladu s lokálními potřebami, ke zvýšení výroby stačí pouze přidat další modulární robotické buňky.

Společnost AUAR založili dva architekti, Mollie Claypoolová (CEO) a Gilles Retsin (CTO/hlavní architekt), kteří se více než 10 let zabývají robotikou, automatizací, stavebnictvím a architekturou. Po celou tuto dobu při realizaci svých vizí ve velké míře využívali podporu ABB Robotika.

ABB Robotika díky této spolupráci získala cenu za „Nejlepší využití robotiky nebo automatizace ve stavebnictví" v soutěži Robotics & Automation Awards 2023.

*Průzkum světového trhu ABB Robotika, 2023