husqvarna

600 tisíc lidí bez vody?

Praha 2. července 2020 (PROTEXT) - V těsné blízkosti Smíchovského nádraží se pod brownfieldy nachází zdroj vody, o kterém skoro nikdo neví, ale který by v nouzi údajně mohl poskytnout vodu až pro 600 tisíc obyvatel. Jeho situace je ale kritická - při rekonstrukci Nádražní ulice zkoušky odhalily havarijní stav splaškové kanalizace, která zdroj vody přímo ohrožuje.

Kolem vodního zdroje se táhne dlouholetý spor mezi majitelem pozemku - stavebním developerem CWI Smíchov a pražským Dopravním podnikem, tedy i Magistrátem. Na pozemku se nacházejí jímací vrty a pod ním část vodního díla, které odvádí vodu ze zdroje do rezervoáru podzemním tunelem dlouhým přes jeden kilometr.

Rekonstrukce bez ochrany

Přes deklarovanou nutnost ochrany strategického podzemního zdroje vody doposud z důvodu nečinnosti odpovědných orgánů nedošlo k vytvoření ochranného pásma vodního zdroje. Na jednu stranu došlo vyhlášení stavební uzávěry (tedy nesouhlasného stanoviska se stavbou) z důvodu "hrozby kontaminace vodního zdroje, jeho nenávratného poškození nebo znečištění jednotlivých prvků vodního zdroje", na stranu druhou se ale rozeběhla masivní rekonstrukce přilehlé Nádražní ulice. Došlo k položení nového tramvajového pásu a doposud si stavební práce při této rekonstrukci vyžádaly přes pět milionů korun.

Havarijní kanalizace

Potíž je v tom, že na ochranu vody se v tomto případě zapomnělo - pod ulicí se nachází hloubková splašková kanalizace, která je v havarijním stavu. Stoku, která je ve správě Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) a Pražské vodohospodářské společnosti (PVS), prověřovaly kamerové zkoušky a odhalily, že existuje reálné nebezpečí průsaků, kontaminujících samotný vodní zdroj.

Podle slov Ing. arch. Martina Hlaváčka: "Dle odborníků, kteří posuzovali stav kanalizace uložené pod tímto tramvajovým svrškem, je kanalizace v havarijním stavu a hrozí kontaminace spodní vody i vodního zdroje."

Při rekonstrukci tedy mělo dojít jak ke kompletní výměně kanalizace, tak i k sanaci zeminy. To se ale nestalo, havarijní kanalizace byla zakonzervována stavebními úpravami na povrchu, takže dále kontaminuje okolí a ohrožuje vodní zdroj. Pokud má tedy město skutečný zájem vodu chránit, je tento přístup těžko pochopitelný, když sám odbor magistrátu tvrdí, že jde o velmi významný náhradní zdroj, který by v případě nouze dokázal část Pražanů krátkodobě zásobovat pitnou vodou (údajně až 600.000 lidí po dobu 10 dní).

Město musí jednat

Developer CWI Smíchov spolu s pražským Dopravním podnikem, který vodu ze zdroje využívá pro technické účely, již podali žádost na stanovení I. a II. ochranného pásma vodního zdroje, řada je tedy na vodoprávním úřadu. Doufejme, že ještě není pozdě.

Kontakt:

www.vodnizdrojsmichov.cz