41_Projednání EIA D0 520__zahl-tunel var_Kongr.centrum_22.1.24_Fcb

Další významný krok pro stavbu Pražského okruhu D0 520 (E55). Veřejné projednání hodnocení EIA k zahloubené/tunelové variantě proběhlo v kongresovém centru 22.1.24