Ilustrační obrázek VUMOP – Povrchový odtok a eroze půdy vlivem poruchy na drenáži