husqvarna

Oregon Star - geodetické služby

  • Geodetické práce
  • Řemeslníci
Nabízíme geodetické práce v katastru nemovitostí a v investiční výstavbě. Geometrické plány pro rozdělení pozemků, vyznačení budov, věcná břemena, vytyčení vlastnických hranic. Podklady pro projekty, vytyčování staveb, zaměřování inženýrských sítí.

Kontakt

Sídlo
Husinec-Řež 221
Ulice
PSČ
250 68
Telefon
+420 774 946 100
E-mail