Komatsu potřebu bagr

GEODEST, spol. s r.o.

  • Řemeslníci

Služby v oblasti geodezie, geodetické práce. Nabízíme vytyčování hranic pozemků, geometrické plány,...

Geodetická kancelář Tábor, spol. s r.o.

  • Řemeslníci

Vyhotovujeme geometrické plány, vytyčování hranic, mapové podklady pro projekty, dokumentace skutečného provedení...

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář, s.r.o.

  • Řemeslníci

Provádíme veškeré geodetické práce. Práce v katastru nemovitostí - geometrické plány na...

Geoterc - geodetická kancelář, Ing. Jan Fous

  • Řemeslníci

Provádíme veškeré geodetické práce, vytyčování staveb, geometrické plány, zaměřování ke kolaudaci. Mapové...

RIGES, s.r.o.

  • Řemeslníci

Mezi činnosti naší geodetické společnosti patří především inženýrská geodézie, mapování, geografické informační...

G S G spol. s r.o.

  • Řemeslníci

Provádíme geodetické práce, geometrické plány, stavební zaměření, činnost geodeta ve výstavbě, podklady...

GEOPROGRES, spol. s r.o.

  • Řemeslníci

Geodetické práce od projekčních mapových a majetkoprávních podkladů po měření deformací.

GEO-5, spol. s r.o.

  • Řemeslníci

Provádíme geodetické práce ve výstavbě a katastru, geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic,...

Geodetické práce - Ing. Pavel Dobeš

  • Řemeslníci

Geodetické práce ve výstavbě a katastru vč. autorizací a záruk. Veškeré geometrické...

GA Energo technik, s.r.o.

  • Řemeslníci

Zajišťujeme montáže VVN, VN, NN, havarijní službu, výstavbu náhradní přenosové trasy, kabely,...

V kategorii katalogu nejsou žádné další firmy

dny tepen