husqvarna

Ing. Zuzana Tomečková

  • Geodetické práce
  • Řemeslníci
Nabídka služeb zahrnuje tvorbu geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, staveb. Zaměření podkladů pro projektovou činnost, inženýrských sítí, výškové zaměření. Dokumentace provedení staveb jako je - zaměření skutečného provedení staveb.

Kontakt

Sídlo
Doloplazy 83
Ulice
PSČ
783 56
Telefon
+420 732 346 815
E-mail