Komatsu potřebu bagr

Ing. Daniel Sobota - ZEMĚMĚŘICKÁ KANCELÁŘ

  • Geodetické práce
  • Řemeslníci
Geodetické práce v katastru nemovitostí i ve stavebnictví. Geometrické plány pro zaměření staveb, rozdělení pozemků, vyznačení věcných břemen. Vytyčení vlastnických hranic pozemků, měření polohopisů a výškopisů, zakládání staveb.

Kontakt

Sídlo
Malá 73, Holešov
Ulice
PSČ
769 01
Telefon
+420 573 396 912
E-mail